Projectoproep energierenovatie EFRO Brussel

wo 22 maart 2023

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

sla link op in klembord

Kopieer

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de financiële hefboom van de Europese Unie voor haar cohesie- en regionale ontwikkelingsbeleid. De doel van EFRO is het verminderen van de economische, sociale en territoriale verschillen binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie door het meefinancieren van projecten die een intelligente, duurzame en inclusieve groei beogen, zoals bepaald in de 'strategie Europa 2020'.

De investeringen van de EU in de periode 2021-2027 hebben vijf hoofddoelstellingen:

  • een slimmer Europa (innovatie, digitalisering),
  • een groener en koolstofvrijer Europa,
  • een meer verbonden Europa (strategische vervoers- en digitale communicatienetwerken),
  • een socialer Europa (versterking van de Europese basis voor sociale rechten)
  • en een Europa dat dichter bij de burgers staat (lokale ontwikkelingsstrategieën en duurzame stadsontwikkeling in de hele Europese Unie).

EFRO Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

In Brussel is de Gewestelijke afdeling, EFRO directie Brussel, verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht van het EFRO-programma 2021-2027 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Momenteel loopt er een projectoproep voor energierenovatie, waarbij scholen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich kandidaat kunnen stellen.

Projecten moeten ingediend worden vóór 31 mei 2023.

De projectoproep vind je op de website van EFRO Brussel.

Voor vragen over deze oproep kun je terecht bij EFRO Brussel en het VGC:

×
Kijkt als...
Niveau
Regio