Project een sterk A-Team

di 24 oktober 2023

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

Dit project heeft als doel het lesgeven in de A-Finaliteit te versterken op wiskundig, taalvaardig en/of didactisch vlak. Er is een aanbod voor deze drie aspecten, een schoolteam maakt vanuit zijn noden een keuze welk(e) traject(en) hij volgt. We bieden het traject aan in vier golven: tijdens het eerste semester van dit schooljaar (lopend) en tijdens het tweede semester van dit schooljaar (inschrijven kan vanaf nu).

Ook volgend jaar herhalen we dit traject op dezelfde manier.

Het traject voor Nederlands

sla link op in klembord

Kopieer

In het traject voor Nederlands ligt de focus bij het lezen en schrijven bij laaggeletterde jongeren. Samen met collega’s wordt een planmatige en procesgerichte aanpak uitgewerkt met concrete en samen uitgewerkte acties (twaalfwekentraining) van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands. We willen zo de lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen in de A-finaliteit bevorderen om meer kansen op toekomstig studiesucces te creëren.

Het traject voor Nederlands vindt plaats op de volgende data en locaties:

  • regio Antwerpen, Limburg, Mechelen-Brussel
  • Regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Mechelen-Brussel

Het traject voor wiskunde

sla link op in klembord

Kopieer

Voor wiskunde vertrekken we vanuit het leerplandoel rond probleemoplossend denken en krijgen leraren inzichten en didactische handvaten om deze doelstelling in hun les te realiseren.
Het traject beoogt dat leerlingen leren om problemen over allerhande contexten op te lossen, gebruikmakend van hun wiskundige kennis en vaardigheden. Vanuit de visual 'lessen met effect' onderzoeken we hoe kleine aanpassingen de wiskundelessen kunnen versterken. We delen concrete en haalbare voorbeelden om elke leerling te stimuleren in hun groei.

Het traject voor wiskunde vindt plaats op de volgende data en locaties:

  • regio Antwerpen, Limburg, Mechelen-Brussel
  • Regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Mechelen-Brussel

Het traject voor didactiek: leerwinst zichtbaar maken

sla link op in klembord

Kopieer

Op didactisch vlak verwerven leraren inzicht in de didactische mogelijkheden om leerwinst te monitoren en zichtbaar te maken en worden ze begeleid in de toepassing ervan. We ontdekken hoe we leerlingen kunnen aansturen, vooruitgang kunnen laten boeken, en dit ook duidelijk zichtbaar maken voor zowel de leerkracht als de leerling. Er komt een focus op leerwinst bij leerlingen zowel op korte als op lange termijn, op een resultaatsgerichte en motiverende manier

Het traject voor Leerwinst vindt plaats op de volgende data en locaties:

  • regio Antwerpen, Limburg, Mechelen-Brussel
  • Regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Mechelen-Brussel

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio