Programmaties gewoon secundair onderwijs 2024-2025: eerste deadline 30 september 2023

di 22 augustus 2023

Het schooljaar 2023-2024 is nog maar net van start gegaan en toch vragen we al jullie aandacht voor het volgende schooljaar 2024-2025. Voor bepaalde aanvragen moet je immers de interne procedure volgen.  En de deadline voor de eerste indieningsronde valt op 30 september.

Welke aanvragen indienen bij de DPCC-SO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen tegen 30 september 2023?

sla link op in klembord

Kopieer

  • de programmatie van niche studierichtingen in de tweede en derde graad inclusief de 7de leerjaren
  • de programmatie van studierichtingen uit – voor de school – volledig nieuwe studiedomeinen. We hanteren hierbij de ruimere visie op studiedomeinen zoals gestipuleerd in de planningstools tweede en derde graad. (De niet-niche domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen moet je niet voorleggen aan de DPCC als je reeds andere domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aanbiedt).
  • de programmatie van een bovenbouwschool en van een eerstegraadsschool met niche basisopties
  • de uitbreiding van een eerstegraadsschool met een bovenbouw
  • de ingebruikname van bijkomende vestigingsplaatsen of het herschikken van het onderwijsaanbod over vestigingsplaatsen

Merk op dat de programmaties van duale opleidingen en opleidingen deeltijds beroeps secundair onderwijs geen DPCC-materie zijn. Voor die programmaties geldt de deadline van 30 september niet. Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring communiceerde AHOVOKS de nieuwe lijst opleidingen duaal en aanloopfase voor 2024-2025.

Beperkte motivatie

sla link op in klembord

Kopieer

Sommige niche studierichtingen derde graad sluiten logisch en exclusief aan bij één enkele niche studierichting tweede graad. We denken dan bijvoorbeeld aan Beweging en sport en Decor, etalage en publiciteit. Een exhaustieve lijst van die richtingen vind je op de PRO-website. Voor de aanvragen van die niche studierichtingen in scholen die de tweede graad al inrichten, volstaat het om op het aanvraagformulier als motivatie ‘Studiecontinuïteit’ te vermelden.

Gedoogjaar en genadejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Gedoogjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Zodra je als school een duaal of niet-duaal structuuronderdeel effectief ingericht hebt, gedoogt de overheid nadien dat er gedurende één schooljaar geen leerlingen ingeschreven zijn op 1 oktober. Bij – voor jouw school of centrum – bestaande structuuronderdelen spreken we in dat geval van een gedoogjaar. Je mag dan het structuuronderdeel het schooljaar nadien opnieuw aanbieden zonder programmatie-aanvraag bij AGODI en, voor wat de interne procedure betreft, bij DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Genadejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Het genadejaar is vergelijkbaar met een gedoogjaar, maar dan voor – voor jouw school of centrum – nieuwe structuuronderdelen. Het is van toepassing op programmaties die in 2021-2022 of 2022-2023 goedgekeurd werden en die je dus als school op respectievelijk 1 september 2022 of 1 september 2023 voor de eerste maal zou aanbieden. Als de Vlaamse regering je de goedkeuring gegeven heeft om een nieuwe richting te programmeren, dan krijg je nu twee schooljaren de kans om die richting effectief op te starten. Als je na het eerste schooljaar of genadejaar, opnieuw op 1 oktober geen leerlingen hebt voor het nieuwe structuuronderdeel, dan pas moet je een nieuwe programmatie-aanvraag indienen bij AGODI en, voor wat de interne procedure betreft, ook bij DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Hoe dan verder?

sla link op in klembord

Kopieer

Als de DPCC je aanvraag goedkeurt, verstuur je de aanvraag voor 30 november naar AGODI. Op het schematisch overzicht vind je per type structuurwijziging welke documenten je nodig hebt.

Prowebsite

sla link op in klembord

Kopieer

De uitgebreide informatie over planning en programmatie in het gewoon secundair onderwijs vind je op de prowebsite.  Daar vind je onder meer het aangepaste aanvraagformulier voor de interne procedure en het  schematisch overzicht.

Met vragen kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere en Chris Van der Vorst.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio