Modaliteiten rond programmatie van de gemoderniseerde 7de leerjaren secundair onderwijs

wo 20 maart 2024

De programmatieregels voor het oprichten van structuuronderdelen in het derde leerjaar van de derde graad bouwen verder op de principes die gelden voor de onderliggende leerjaren. Toch zijn er een aantal verschillen:

  • Het onderscheid tussen vrije programmatie voor niet-niche structuuronderdelen en programmatie mits goedkeuring door de Vlaamse Regering voor niche structuuronderdelen wordt naar het derde leerjaar van de derde graad doorgetrokken. In tegenstelling tot de onderliggende leerjaren kan een school in het derde leerjaar van de derde graad geen nieuwe studiedomeinen meer programmeren.
  • Voor structuuronderdelen gericht op instroom arbeidsmarkt is decretaal een mogelijke studieduur van 1, 2 of 3 semesters voorzien evenals een mogelijke opstart per 1 september en 1 februari. In de overige leerjaren is dat niet het geval. Die meer soepele organisatievorm heeft repercussies op de termijnen voor melding of aanvraag en beslissing van programmaties.
  • Ook voor het derde leerjaar van de derde graad geldt het principe van vrije programmatie voor een duaal structuuronderdeel dat gelijknamig is met een niet-duaal structuuronderdeel dat de school al organiseert of mag organiseren, en omgekeerd.

Vrij programmeerbare structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende structuuronderdelen in het derde leerjaar van de derde graad kun je vrij programmeren:

  • het domeinoverschrijdend structuuronderdeel bijzondere wetenschappelijke vorming in het 7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs als de school al de derde graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit organiseert;
  • het domeinoverschrijdend structuuronderdeel in het 7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs en dat leidt tot een diploma dat toegang verleent tot een bacheloropleiding als de school al de derde graad van de arbeidsmarktfinaliteit organiseert;
  • een niet-niche structuuronderdeel van het studiedomein kunst en creatie in het 7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs als de school al het studiedomein kunst en creatie in de derde graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit organiseert;
  • een niet-niche structuuronderdeel van een studiedomein in het 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie niveau 4, als de school al dat studiedomein in de derde graad van de dubbele finaliteit organiseert;
  • een niet-niche structuuronderdeel van een studiedomein in het 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie niveau 3, als de school al dat studiedomein in de derde graad van de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit organiseert.

Structuuronderdelen waarvoor een goedkeuring van de Vlaamse regering is vereist

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de volgende structuuronderdelen in het derde leerjaar van de derde graad moet je een goedkeuring krijgen van de Vlaamse regering:

  • de programmatie van een niche structuuronderdeel van een studiedomein in het 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie niveau 4, als de school al dat studiedomein in de derde graad van de dubbele finaliteit organiseert;
  • de programmatie van een niche structuuronderdeel van een studiedomein in het 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie niveau 3, als de school al dat studiedomein in de derde graad van de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit organiseert.

Concordantie

sla link op in klembord

Kopieer

De concordantiemogelijkheden van de niet gemoderniseerde 7de leerjaren zijn terug te vinden in de concordantietabellen in bijlage 3 van de Omzendbrief SO 61.

Voor meer informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio