Professionaliseringsinitiatief 'Werk maken van toegankelijke scholen'

di 20 februari 2024

Diversiteit wordt als gegeven meegenomen in elk ontwerp- en investeringstraject. 'Toegankelijkheid' vormt de kernkwaliteit van een gebouw, de omgeving, de informatie, communicatie, en de dienstverlening. De wezenlijke eigenschappen van toegankelijkheid omvatten bereikbaarheid, betreedbaarheid, begrijpbaarheid, en bruikbaarheid.

De fundamentele boodschap van integrale toegankelijkheid is dat de omgeving zich maximaal moet aanpassen aan de talenten en beperkingen van kinderen en jongeren, en niet andersom. Het belang van toegankelijkheid is niet beperkt tot leerlingen, maar strekt zich uit tot leraren, ouders en grootouders. Toegankelijkheid betekent concreet een gebouw dat voor iedereen eenvoudig te gebruiken is.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio