Professionaliseringsaanbod voor besturen

di 5 september 2023

Als bestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor de werking van jouw onderwijsinstellingen. Kwaliteitsvol besturen en de taken en verantwoordelijkheden van een bestuur vragen professionaliteit van alle besturen en bestuurders. De meeste bestuurders zijn vrijwilligers en met professionalisering bedoelen we hier ondersteunen, vorming voorzien, modellen aanleveren, intervisie faciliteren, gesprekken aangaan, bereikbaar zijn voor vragen ...

Bij de start van het werkjaar, verwijzen we graag naar het jaaroverzicht en het professionaliseringsaanbod voor de komende maanden. Het overzicht biedt vorming en inspiratie over de verschillende beleidsdomeinen waarin het schoolbestuur en de schoolleider verantwoordelijkheid opnemen. Aarzel niet om collega's binnen de school warm te maken voor een vorming die aansluit bij hun interesse en/of expertise!

Vorming in de kijker: onthaal kandidaat- en startende bestuurders 9 oktober

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je als kandidaat- of startende bestuurder een overzicht krijgen van de verantwoordelijkheden, taken, tijdsbesteding, ondersteuning en beleidsmogelijkheden als lid van het bestuursorgaan van een onderwijsvzw van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen? Dan verwelkomen we jou héél graag op de onthaalsessie. Bovendien staat een nauwe kennismaking met de ondersteunende dienst in de regio en het volledige netwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de onthaalsessie eveneens centraal. We raden aan om met twee deelnemers uit eenzelfde bestuursorgaan aan de sessie deel te nemen, inspiratie kan dan leiden tot dialoog, op de avond zelf en in uitbreiding binnen het volledige bestuur.

Ontmoeting in de kijker: OPEN COBES

sla link op in klembord

Kopieer

Als netwerkorganisatie dragen we de onderlinge verbinding tussen onze leden hoog in het vaandel. In elke regio vindt twee maal per jaar een open vergadering plaats waarbij het Comité Besturen en de bisschoppelijk afgevaardigde voor het Onderwijs bestuurders uitnodigen. Noteer de eerste afspraak alvast in de agenda:

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio