Professionalisering: Aan de slag met begrippen en teksten in de lessen geschiedenis

wo 27 september 2023

Geschiedenis is bij uitstek een talig vak. Het historische denken gebeurt via talige activiteiten. Veel leraren  geschiedenis ervaren dat voor veel van onze leerlingen hier het schoentje knelt. Op woensdag 11 oktober 2023 organiseren we in Mechelen een dag rond het ondersteunen van het talige aspect in geschiedenisonderwijs.

Het taalgericht historisch denken wordt opgesplitst in verschillende onderdelen: werken met begrippen en het aanbieden, lezen en verwerken van teksten en bronnen. We maken op deze dag graag gebruik van de expertise van de taalbegeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om – samen met de vakbegeleiders geschiedenis - de talige noden van het vak geschiedenis te benoemen en ambities te formuleren. Samen met collega’s denken we na over en werken we aan het taalkrachtiger maken van je lespraktijk.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio