Praktische ondersteuning bij het decreet onderwijsinternaten en bijkomende infomomenten

wo 7 juni 2023

We wachten de komende weken op een definitieve goedkeuring van het decreet onderwijsinternaten.

We bezorgen je alvast enkele methodieken om je te ondersteunen bij de implementatie van het decreet:

  • Een beknopt stappenplan met acties waarvoor de Raad van Bestuur moet worden betrokken en acties waarvoor lokaal sociaal overleg nodig is. Je vindt ook linken naar modeldocumenten die reeds ter beschikking zijn. Een aantal modeldocumenten (gearceerd) volgt later.
  • De rekenmodule met twee luiken (tabbladen): een eerste luik waarmee je een raming van het werkingsbudget en ORE kunt maken en een tweede luik waarmee je simulaties kunt maken voor de opdrachtverdeling van het personeel. Stappenplan vind je telkens onderaan elk luik.
  • Voor de internaten beneden de nieuwe norm, maakten we een tabel op met de implicaties van fusie, fusiecompromis, samenwerking MFC/voorziening en geen actie ondernemen tegen 1/9/23. Deze tabel werd opgemaakt op basis van de informatie die we tot nu toe hebben. Indien er wijzigingen komen, herbekijken we de tabel. In ieder geval hebben besturen de tijd tot 1 september 2023 om aanvragen en meldingen te doen op basis van art 160 (overgangsmaatregel voor de toepassing van het decreet in functie van het schooljaar 23-24).

Via Klasse Schooldirect van 6 juni vernam je dat de overheid op maandag 26 juni (12.30 – 16.30 uur) een infosessie geeft over de verdere uitrol van het decreet en het BVR. Er worden ook concrete afspraken gemaakt over de samenwerking met de onderwijsadministratie. Deze infosessie gaat door in het Herman Teirlinckgebouw, op tien minuten wandelafstand van station Brussel Noord. Je kunt de sessie ook online volgen. Inschrijven vóór 19 juni.

Om onze internaten die de nieuwe norm niet halen, verder te ondersteunen bij het nemen van beslissingen, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een overlegmoment in de Guimardstraat, Brussel op woensdag 14 juni (13 – 16 u).

Programma:

  • Algemene toelichting bij het gelopen proces door Chris Smits
  • Beslissingen rond fusie, samenwerking met MFC/voorziening, sluiting: uitwisseling, bespreking van noden en vragen

Tenslotte kun je bij nood aan ondersteuning en afstemming steeds terecht bij de regionale procesbegeleiders. Alle vragen rondom decreet kun je ook doorgeven via het algemene mailadres: decreetinternaten@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio