Planning en programmatie gewoon secundair onderwijs: wijzigingen interne én externe procedure

di 20 juni 2023

Zowel de interne als de externe plannings- en programmatieprocedure wijzigen vanaf volgend schooljaar.

Interne procedure

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vereenvoudigt de interne plannings- en programmatieprocedure voor het gewoon secundair onderwijs. We informeerden je over die wijzigingen via de nieuwsbrief van 4 mei.

De eerste deadline voor de interne procedure valt, net zoals vorig schooljaar, op 30 september.

Welke programmatie-aanvragen dien je tegen die datum in bij DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

 • de programmatie van niche studierichtingen in de tweede en derde graad
 • de programmatie van studierichtingen uit – voor de school – volledig nieuwe studiedomeinen
 • de programmatie van een eerstegraadsschool met niche basisopties en van een bovenbouwschool
 • de uitbreiding van een eerstegraadsschool met een bovenbouw
 • de ingebruikname van bijkomende vestigingsplaatsen of het herschikken van het onderwijsaanbod over vestigingsplaatsen

Meer informatie vind je ook op de PRO.-website.

Externe procedure

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijsdecreet XXXIII brengt heel wat wijzigingen met zich mee voor de externe plannings- en programmatieprocedure. Wij zetten ze hier voor jou op een rijtje.

Meer vrij programmeerbare structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

Tot dit schooljaar waren alleen de eerste leerjaren A en B en de niet-niche basisopties vrij programmeerbaar. Vanaf volgend schooljaar zijn ook de volgende structuuronderdelen vrij programmeerbaar:

 • een niet-niche structuuronderdeel uit een studiedomein én een onderwijsvorm dat de school al organiseert;
 • een niet-niche domeinoverschrijdend structuuronderdeel ASO als de school al minstens één domeinoverschrijdend structuuronderdeel ASO organiseert;
 • een duaal structuuronderdeel met dezelfde naam als een niet-duaal structuuronderdeel dat de school al organiseert of mag organiseren, en omgekeerd.

Je meldt die structuurwijzigingen uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar aan AGODI. Als bijlage voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen en het proces-verbaal van de scholengemeenschap toe.

Overheveling van structuuronderdelen opnieuw mogelijk

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf volgend schooljaar kun je onder bepaalde voorwaarden structuuronderdelen overhevelen:

 • Alle structuuronderdelen komen voor overheveling in aanmerking met uitzondering van nichestructuuronderdelen én OKAN.
 • De overheveling van een duaal structuuronderdeel impliceert ook de overheveling van de gelijknamige niet-duale variant en omgekeerd én bovendien ook de overheveling van het gelijknamige aanloopstructuuronderdeel.
 • De scholen behoren tot dezelfde scholengemeenschap of hetzelfde schoolbestuur.
 • De school waarnaar wordt overgeheveld, organiseert al het studiedomein of een domeinoverschrijdend ASO-aanbod naargelang het geval, waartoe het overgehevelde structuuronderdeel behoort.
 • De school waarnaar wordt overgeheveld mag niet tot fusie of afbouw zijn verplicht, doordat de toepasbare rationalisatienorm niet bereikt is.
 • Het schoolbestuur dat overhevelt, communiceert de overheveling uiterljik 1 april voorafgaand aan de ouders en de leerlingen.
 • De school die een structuuronderdeel overhevelt, kan dat structuuronderdeel niet gelijktijdig programmeren

Je meldt de overheveling uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar aan AGODI. Als bijlage voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen van beide betrokken scholen en het proces-verbaal van de scholengemeenschap toe.

Ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats in dezelfde of een aangrenzende gemeente

sla link op in klembord

Kopieer

Tot 2022-2023 moest je de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats altijd aanvragen aan AGODI. Vanaf 2023-2024 is dat niet meer het geval als je een vestigingsplaats in gebruik wil nemen in dezelfde of een aangrenzende gemeente.

Op de PRO lees je wanneer je de melding moet doen en welke documenten je als bijlage moet toevoegen.

Minimale leerlingennorm voor programmaties vanaf schooljaar 2024-2025

sla link op in klembord

Kopieer

Voor programmaties vanaf het schooljaar 2024-2025 geldt per afzonderlijke vestigingsplaats een minimumnorm van vijf regelmatige leerlingen op de eerste lesdag van oktober van het schooljaar van programmatie of het schooljaar nadien. Voor de tweede en derde graad (met uitzondering van het derde leerjaar) wordt de minimumnorm toegepast op het eerste leerjaar van de graad in kwestie.

Op de PRO lees je wat er gebeurt als je de minimumnorm niet behaalt én welke uitzonderingen er op die regel bestaan.

Meer informatie over planning en programmatie in het gewoon secundair onderwijs vind je op de PRO.-website en in omzendbrief SO 61.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio