Planning en programmatie gewoon secundair onderwijs: vereenvoudiging interne procedure

di 2 mei 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vereenvoudigt de interne programmatie- en planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs. Die vereenvoudiging resulteert in meer autonomie en minder planlast.

Ook de externe programmatie- en planningsprocedure bij AGODI zal een aantal wijzigingen ondergaan. Zodra die definitief zijn, plant AGODI daar een webinar rond.

Wij geven je alvast de wijzigingen van de interne planningsprocedure mee.

Geen specifieke studierichtingen meer

sla link op in klembord

Kopieer

Het onderscheid tussen basisstudierichtingen en specifieke richtingen is niet langer zinvol. Bepaalde criteria die bepalen of een richting al dan niet als specifiek bestempeld wordt, zijn niet meer aangepast aan de maatschappelijke evoluties. Bovendien is het merendeel van de specifieke studierichtingen ook een niche studierichting. Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste dan ook om het onderscheid basisstudierichtingen versus specifieke richtingen op te heffen.

Eénzelfde dossier voor interne en externe procedure

sla link op in klembord

Kopieer

Voortaan zijn de aanvraagdossiers voor de interne en de externe procedure bijna identiek.

Zowel intern (bij DPCC, Katholiek Onderwijs) als extern (bij AGODI) dien je de volgende documenten in:

  • de motivering van de aanvraag;
  • het protocol van de personeelsonderhandelingen (LOC of ondernemingsraad);
  • het proces-verbaal van de scholengemeenschap waaruit blijkt dat de aanvraag kadert in de afspraken binnen de scholengemeenschap en dat de nodige participatie-organen geraadpleegd werden. 

Het aangepaste aanvraagformulier vinden jullie al op de PRO-website. De handtekening van de voorzitter van het bestuurscollege op dat aanvraagformulier volstaat. Ook het aangepaste model van proces-verbaal vinden jullie op de PRO-website. De handtekening van de coördinerend directeur op het pv volstaat.

Voor welke structuuronderdelen heb je de goedkeuring van de DPCC nog nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Voortaan heb je alleen voor de volgende structuuronderdelen de goedkeuring van de DPCC nodig:

  • niche studierichtingen;
  • studierichtingen van een – voor de aanvragende school – volledig nieuw studiedomein. We hanteren hierbij wel de ruimere visie op studiedomeinen zoals gestipuleerd in de planningstool tweede en derde graad.

Daarnaast blijven uiteraard de programmatie van een nieuwe school, de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats, de herschikking van het onderwijsaanbod en herstructureringen zoals fusies of uitbouw van bestaande scholen ook DPCC-materie.

Hou de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de hoogte

sla link op in klembord

Kopieer

Het afschaffen van de specifieke richtingen zal tot gevolg hebben dat je minder dossiers zult  moeten  indienen bij de DPCC’s en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Om op de hoogte te blijven van het geheel en van de wijzigingen in het onderwijslandschap, vragen we je om een overzicht van de aanvragen en meldingen die je rechtstreeks bij AGODI indient, aan de DPCC van jouw regio en  Katholiek Onderwijs Vlaanderen  te bezorgen. Maak daarvoor gebruik van het modeldocument dat je op de PRO terugvindt.

In de loop van de maanden mei en juni wordt de PRO.-website aangepast aan de nieuwe interne en externe plannings- en programmatieprocedures. Voor meer informatie kun je steeds terecht bij Chris Van der Vorst.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio