Percentage AGION infrastructuursubsidies voor onderwijsinternaten met internen uit basisonderwijs

do 11 januari 2024

Het percentage infrustructuursubsidies voor onderwijsinternaten werd aangepast voor onderwijsinternaten waar internen verblijven uit het basisonderwijs.

Onderwijsinternaten waar internen verblijven uit het basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De onderwijsinternaten waar leerlingen uit het basisonderwijs verblijven als internen, kunnen sinds 1 september 2023 bij AGION aanspraak maken op 70% subsidie voor hun infrastructuurdossiers. De Schoolpactwet werd in die zin aangepast. Ook de informatiepagina’s op de PRO-website voorzien deze informatie.

Belangrijk: sommige bronnen vermelden dat het verhoogde percentage voor de tussenkomst in infrastructuurdossiers geldt voor onderwijsinternaten die verblijf aanbieden voor leerlingen uit het basisonderwijs. Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat de regelgeving doelt op ‘effectief verblijven’ van internen uit het basisonderwijs, en dus het louter aanbieden van dat verblijf aan die groep lerenden niet voldoende is. Er moet minstens één interne uit het basisonderwijs effectief verblijven in het onderwijsinternaat.

Andere onderwijsinternaten

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de andere onderwijsinternaten blijft de subsidiëring behouden op 60 %. Hoewel Katholiek Onderwijs Vlaanderen had opgeroepen om het subsidiepercentage voor alle onderwijsinternaten te verhogen, is de verhoging tot 70% op vandaag beperkt gebleven tot die onderwijsinternaten waar internen verblijven uit het basisonderwijs.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft voor alle onderwijsinternaten pleiten voor een subsidiepercentage van 80% .

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio