Pensioenregeling voor de personeelsleden van de leersteuncentra

wo 23 augustus 2023

De minister van Onderwijs verschafte meer duidelijkheid over de pensioenen van de leerondersteuners na contact met de federale minister van Pensioenen.

De federale regering besliste om het preferentieel tantième 1/55 waarvan personeelsleden in het onderwijs genieten verder toe te kennen aan personeelsleden die tot 15 november 2023 de overstap maken naar leersteuncentra en die het voorbije schooljaar werkten als ondersteuner.

Dit is dus goed nieuws voor de personeelsleden die tijdens het schooljaar 2022-2023 werkzaam waren als ondersteuner. Om te genieten van deze overgangsmaatregel is het belangrijk dat zij de overstap maken naar de leersteuncentra tussen 1 september 2023 en uiterlijk 15 november 2023.

Het tantième of de loopbaanbreuk is van belangrijk voor twee elementen: 

  • De berekening van de datum waarop het pensioen kan ingaan;
  • De berekening van het pensioenbedrag

Personeelsleden die onder loopbaanbreuk 1/55 vallen, kunnen de aangenomen periodes voor het pensioen vermenigvuldigen met 1,09. Dat betekent dat één jaar dienst aan 1/55 telt als 1,09 jaar. Deze berekeningswijze kan ertoe leiden dat het personeelslid sneller aan de minimum vereiste loopbaanvoorwaarden voldoet.

Ook voor de berekening van het pensioenbedrag is de loopbaanbreuk 1/55 gunstiger dan de normale loopbaanbreuk 1/60.

Uiteraard roept de bovenstaande informatie nog een aantal vragen op. We wachten nog op verduidelijkende wetteksten en nemen desgewenst contact op met de betrokken diensten. Zodra er meer duidelijkheid is, communiceren we hierover.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio