Pedagogisch ICT-beleid

De pedagogische ICT-coördinator vervult een belangrijke taak in de school. Hieronder vind je een mogelijke invulling van de functie voor so.

Secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Het takenpakket van de pedagogische ICT-coördinator is uitgebreid.

Hij/zij neemt het voortouw bij het op een innovatieve en pedagogisch-didactische wijze implementeren van ICT in de school waaronder PC’s, randapparatuur, netwerk, elektronische leeromgevingen, programma’s, apps en websites. Om dit te kunnen realiseren heeft hij/zij een goed zicht op de ICT-inhouden die in de doelstellingen en wenken van de verschillende leerplannen staan. Als basis hanteert hij/zij het Gemeenschappelijk leerplan ICT om een schooleigen visie op ICT te ontwikkelen.

Daarnaast waakt hij/zij over het verantwoord ICT-gebruik zoals sociale media, mobiele toestellen en het (draadloos) netwerk.

Om dat te realiseren ondersteunt hij/zij leraren bij de ICT-integratie in de klas en geven de nodige nascholingen over ICT aan het schoolteam.

Hiertoe brengt hij/zij op regelmatige basis de huidige situatie in kaart. Hoe staat het met de ICT-integratie in school, hoe staat het met de ICT-competenties van leerlingen en leerkrachten. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er die een meerwaarde betekenen voor de ICT-implementatie op een pedagogisch-didactische manier? Op basis daarvan worden prioriteiten bepaald, te zetten stappen voorgelegd aan het beleidsteam. Hij/zij werkt mee aan het opstellen van een ICT-beleidsplan.

Met onze nascholingen proberen we de ICT-coördinator te ondersteunen bij deze uitdagende opdracht.

DigCompEdu

sla link op in klembord

Kopieer

Alle nascholingen zijn opgebouwd volgens het kader van DigCompEdu, een referentiekader ontwikkeld door de Europese Commissie.  DigCompEdu beschrijft 24 competenties, georganiseerd in 6 gebieden, waarover een leerkracht moet beschikken.  De focus ligt niet op technische vaardigheden. Het kader is vooral bedoeld om in detail te beschrijven hoe digitale technologieën kunnen worden gebruikt om onderwijs en vorming te verbeteren en te innoveren. 
 

  • Domein 1, professionele betrokkenheid - inzetten van technologie ter ondersteuning van de eigen professionalisering;   
  • Domein 2, digitale bronnen – gebruiken, vinden, creëren en delen van digitaal lesmateriaal, omgaan met en benutten van digitale content; 
  • Domein 3, lesgeven en leren - het gebruik van digitale tools voor leren en lesgeven;   
  • Domein 4, evalueren - digitaal toetsen en evalueren met feedback; 
  • Domein 5, leerlingen ondersteunen - het gebruik van digitale technologieën voor de ondersteuning van leerlingen, het versterken van zwakkere leerlingen; 
  • Domein 6, aanleren van digitale competenties – het aanleren van digitale competenties aan leerlingen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio