31 maart 2022 – Stimuleren van blended learning in hoger onderwijs

Brecht Warnez hield een pleidooi voor blended learning in het hoger onderwijs na berichten en opiniebijdragen in de media over de afwezigheid van studenten in de aula’s, nu die weer gebruikt konden worden zoals in precoronatijden. Een combinatie van campusonderwijs en e-learning dus, incl. de voordelen daarvan voor al wie levenslang wilde leren (cf. ook het zgn. Voorsprongfonds, wat voor mijn part, eerlijk gezegd, gelijk toch ook wel een echt kluwen van héél véél projecten is, maar dat terzijde). Warnez vroeg (ietwat overbodig) wat de visie van de minister ter zake was, maar daarnaast wilde hij weten of in het Voorsprongfonds (nwvr: geen publieke informatie) specifieke blended learning-projecten zaten en hoe die later Vlaanderenbreed ingevoerd zouden kunnen worden.

Minister Weyts verwees naar zijn expertengroep rond blended learning in het begin van de coronapandemie, aan wie hij toen vroeg hem te informeren over de opportuniteiten, valkuilen en noden. En uiteraard ook naar het Voorsprongfonds nadien. Blended learning was daarin een van de speerpunten, goed voor 78 goedgekeurde projecten (of ongeveer 29 miljoen euro) en gespreid over alle instellingen hoger onderwijs. Samenwerking was daarbij een belangrijk criterium. Dus de latere Vlaanderenbrede uitrol zat wel goed, aldus de minister.

Vragensteller Warnez wist van een Nederlandse databank www.onderwijskennis.nl en vroeg nog of er later ook gekeken zou worden naar bestaande regelgeving die blended learning bemoeilijkte. Andere interventies gingen over zoveel mogelijk vrijheid voor de instellingen in de uitvoering versus de rechten van de studenten, over de relevantie van de zaak ook voor de derde graad van het secundair onderwijs (mét een decretale regeling), over de tegenstelling tussen de noodkreet om weer fysieke lessen te hebben in coronatijden en de nogal lege aula’s nu, en ten slotte over het Voorsprongfonds en mogelijke lerende netwerken in dat verband.

De minister zei te werken aan een kader ter zake voor het leerplichtonderwijs, maar er kon toch al heel wat binnen de huidige regelgeving (met als doel: werken aan de zelfstandigheid van leerlingen met het oog op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs). Hij weidde nog even uit over die expertengroep en de agenda daarvan. Afspraken tussen instellingen en studenten (ook voor het toenemende aantal werkstudenten bijvoorbeeld) moesten vooraf heel duidelijk zijn, ook in het leerplichtonderwijs.

Vragensteller Warnez besloot met de stelling dat als het hele (reguliere) hoger onderwijs via blended learning georganiseerd zou worden, meer werkstudenten makkelijker zouden kunnen bijstuderen. En hij breidde zijn eerdere vraag over regelgevingshinderpalen uit tot een suggestie voor een… hoorzitting.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio