22 juni 2023 – Ontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII: heel kort

Het jaarlijkse genummerde onderwijsdecreet was een ware grabbelton van heel uiteenlopende maatregelen over zo goed als álle onderwijsniveaus. Een heel diverse en punctuele aangelegenheid dus. Het beste advies om op een efficiënte manier wat zicht op de zaak te krijgen is dan ook dit: lees de memorie van toelichting (p.3-20), want die geeft een relatief leesbaar overzicht van die diverse maatregelen. Overigens waren vele van die zaken al in de weken voordien aan bod gekomen ter gelegenheid van meerdere parlementaire besprekingen.

Samen met de 38 (technische) amendementen gaf dat geheel van maatregelen aanleiding tot een complexe stemming, met “voor”, “tegen” en “onthouding” bij de oppositiepartijen kriskras door elkaar. Ik voelde mee met commissievoorzitter Grosemans en secretaris Mendonck.

Ten slotte verwijs ik graag naar de video-opname [vanaf 1:08:40].

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio