13 juli 2023 – Financiering van Green Offices in hoger onderwijs

Iets totaal anders dan: minister van Omgeving Zuhal Demir had besloten om de samenwerking met en financiering van de zgn. Green Offices (lees: afdelingen van universiteiten en hogescholen die zich richten op duurzaamheid in het hoger onderwijs) stop te zetten. Wat wist de minister van Onderwijs daarover?

Hij legde uit hoe licht (blijkbaar) de overheidssubsidie in dit verband woog en noemde het slechts een opstartfinanciering. Als de hogeronderwijsinstellingen de werking in kwestie waardevol vonden, konden ze die makkelijk zelf verduurzamen. Dat was de redenering van minister Weyts. Voor het overige, wist hij trouwens niets van de zaak af.

Vragensteller Brecht Warnez leek de relativiteit van de subsidiekwestie ook wel zelf in te zien en verruimde dan maar zijn vraag naar het overheidsbeleid rond duurzaamheid in het hoger onderwijs. Interveniënt Johan Danen verruimde de zaak nog méér en kwam uit bij… de karige overheidsfinanciering van de hogeronderwijsinstellingen tout court. Interveniënt Koen Daniëls gooide het dan weer over een nóg andere boeg en wees op (i) het vrijwillig studentenengagement bij dit soort thema’s en op (ii) eigen keuzes die hogeronderwijsinstellingen soms maakten.

Het belangrijkste van het gesprek vond ik tot slot de herhaling van de intentie van de minister om het financieringsmechanisme van het hoger onderwijs te herbekijken. Overigens een kleine week eerder had de Vlaamse regering in dat verband een bepaalde (al enkele keren hier aangekondigde) beslissing genomen als een soort eerste stap in dat proces: Relanceproject VV158 “Spending Reviews” Uitgaventoetsing: Financiering Hoger Onderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio