Overzicht verdiepende sessies leerplannen derde graad MVT

vr 22 september 2023

Vermits nog niet alle leraren de weg vonden naar de nieuwsbrief tijdens de drukte van de opstart van dit schooljaar, herhalen we dit bericht nog eens begin oktober.

Bovendien werden enkele sessies noodgedwongen verplaatst door ziekte van de begeleiders (o.a. D-finaliteit in regio Antwerpen). Via onderstaande links vind je de mogelijkheden tot inschrijven voor de sessies die nog niet plaatsvonden.

Vlak voor de paasvakantie lanceerden we onze leerpaden: jullie konden zelfstandig aan de slag met deze algemene introductie tot de nieuwe leerplannen derde graad. Later volgden webinars. We kozen ervoor om Frans en Engels samen voor te stellen, per finaliteit/leerplan. Daarin gingen we alvast dieper in op de leerplandoelen en stelden we enkele voorbeelden van “doelgerichte communicatieve opdrachten” voor.
 
Op de leerpaden vinden jullie de opnames en de presentaties van de webinars terug. Tijdens die webinars verzamelden we jullie vragen via Padlet. Ook deze zullen jullie weldra beantwoord terugvinden via het luikje “FAQ” op de leerpaden.
 
Aan het einde van elk webinar beloofden we fysieke sessies te organiseren met als doel verdiepend in te gaan op de nieuwe leerplannen. Dat betekent dat we ervan uitgaan dat de deelnemers aan deze fysieke sessies op voorhand de leerpaden volledig doorlopen hebben.
 
We willen jullie tijdens de sessie de tijd geven om voorbeelden van jullie bestaande materiaal (waar nodig) af te stemmen op de (nieuwe) leerplandoelen. We vragen jullie daarom ook om eigen materiaal mee te brengen (dossier leermiddel, cursusmateriaal, opdrachten, taken, toetsen…).
 
1 A-finaliteit
Via deze link kom je terecht op de inschrijvingspagina voor de verdiepende sessies van de leerplannen Engels en Frans A-finaliteit (niet Onthaal & Recreatie).
 
2 D/A-finaliteit
Via deze link kom je terecht op de inschrijvingspagina voor de verdiepende sessies van de leerplannen Engels en Frans D/A-finaliteit Basis en Horeca (niet Taal & communicatie/ Toerisme). 
 
Via deze link kom je terecht op de inschrijvingspagina voor de verdiepende sessies van de leerplannen Engels en Frans D/A- Taal & communicatie/ Toerisme. 
 
3 D-finaliteit
Via deze link kom je terecht op de inschrijvingspagina voor de verdiepende sessies van de leerplannen Engels en Frans D-finaliteit DO/DG (niet-talige richtingen). 
 
Via deze link kom je terecht op de inschrijvingspagina voor de verdiepende sessies van de leerplannen Engels en Frans D-finaliteit een- en tweepolige talige richtingen & Taal- en communicatiewetenschappen. 
 
4 Vierde moderne vreemde taal
Via deze link kom je terecht op de inschrijvingspagina voor de verdiepende sessies van de vierde moderne vreemde taal.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio