Overzicht onderscheid leerplannen en update enkele documenten

do 16 maart 2023

Om scholen inzicht te geven in het onderscheid tusen een leerplan voor een vak van de algemene vorming en leerplannen voor een vak met dezelfde benaming dat behoort tot de specifieke vorming bezorgen we een overzicht met leerinhouden in grote lijnen voor de vakken aardrijkskunde, Engels, Frans, informaticawetenschappen, natuurwetenschappen, Nederlands, sport en wiskunde van de derde graad.

In enkele andere documenten werden een paar onnauwkeurigheden rechtgezet:

  • In de minimummodellessentabel van Bedrijfswetenschappen (3de graad domeingebonden D-finaliteit) is bij de update van de modellessentabellen vorige week een foutje geslopen in de uren van het complementair gedeelte. Die zijn opnieuw aangepast naar 4 lesuren per leerjaar; het aantal lesuren voor het leerplan Bedrijfswetenschappen is opnieuw aangepast naar 8 lesuren per leerjaar.
  • De minimummodellessentabel voor de studierichting Freinetpedagogie werd nu ook voor de 3de graad domeinoverschrijdende D-finaliteit toegevoegd.
  • Het leerplan Taalredactie en taaltechnologie in de richting Moderne talen (3de graad domeinoverschrijdende D-finaliteit) is geschreven voor het Nederlands. Aan dat leerplan werden ten onrechte de administratieve vakbenamingen Duits, Engels en Frans toegevoegd.
  • In het studierichtingprofiel van Internationale handel en logistiek (3de graad D/A-finaliteit) gebeurde een aanpassing rond de verwachte kennis van Duits als derde moderne vreemde taal.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio