Overzicht netwerken Frans schooljaar 2023 - 2024

za 23 september 2023

Ben je erop uit om inspiratie voor Frans op te doen en andere collega's te inspireren? Ben je benieuwd naar de aanpak voor Frans in andere scholen en geëngageerd om eigen ervaringen te delen? Schrijf je dan zeker in voor deze netwerken op:

Jouw inzet en expertise zijn van onschatbare waarde voor onze netwerken. Daarom willen we je graag uitnodigen om deel te nemen aan de bevraging A vous la parole. Jouw mening en inzichten spelen immers een cruciale rol bij het vormgeven van de inhoudelijke invulling van ons netwerk. Jouw dagelijkse ervaring in het veld geeft je unieke perspectieven die niemand anders kan bieden. Als collega-leraar begrijp ik goed dat de opstart van een schooljaar erg druk is en veel van ons vraagt. Net daarom wil ik ook uitgebreid benadrukken hoezeer we je deelname waarderen. Via deze weg wil ik ook graag de vakgroepen bedanken die al antwoord gaven aan deze oproep!

Vul de bevraging in. Via dit formulier kun je je noden en inhoudelijke suggesties kenbaar maken. De gemiddelde invultijd bedraagt slechts 8 minuten. Zou het mogelijk zijn om aan dit onderwerp even aandacht te schenken tijdens het eerstvolgend vakoverleg? Alvast bedankt!

Met deze A vous la parole trachten we te peilen naar belangrijke noden en verwachtingen. Jouw antwoorden op de vragen van deze enquête zullen richting geven aan onze begeleidingsinitiatieven en invulling aan bovenstaande lerende netwerken. Immers: samen staan we sterk en samen kunnen we mekaar versterken!

Alvast een welgemeende 'dank je wel' voor je waardevolle bijdrage tot samenwerking! Graag tot snel!

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio