OVAM – Tijdelijke stopzetting opmaak asbestattest en expertisebegeleiding

wo 13 maart 2024

In het kader van een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040 is de OVAM sinds eind augustus 2023 een vervolgprotocol asbestveilige scholen 2023-2026 gestart. Via dit sectorprotocol biedt de OVAM ondersteuning aan in jouw asbestverwijderingstraject voor:

  • de (gratis) opmaak van een asbestattest;
  • maatregelen om een asbestveilige toestand in schoolgebouwen te verkrijgen inclusief een subsidie van 50% voor specifieke ingrepen;
  • expertisebegeleiding en bijstand bij asbestincidenten;
  • opleidingen;

Door de grote vraag naar asbestattesten en expertisebegeleiding werd een bovengrens bereikt in de huidige raamovereenkomst van de OVAM. Bijgevolg zal de OVAM een nieuwe raamovereenkomst moeten afsluiten waardoor er een tijdelijke stopzetting is van deze oproep. Dit zal enkele maanden in beslag nemen.

Van zodra de OVAM een nieuwe raamovereenkomst afgesloten heeft, kun je je opnieuw aanmelden op de website van de OVAM en zullen wij dit opnieuw via de wekelijkse nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen duidelijk melden.

Meer informatie over het vervolgprotocol asbestveilige scholen vind je alvast via Ondersteuning voor scholen (vlaanderen.be).

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio