Operatie Recyclage in Brussel

vr 26 april 2024

Beter het schoolafval leren sorteren, de leerlingen bewustmaken van de afvalproblematiek, het restafval drastisch verminderen met 75% en een kraaknette school: acht Brusselse basisscholen binnen onze netwerkorganisatie gaan de uitdaging aan om binnen drie jaar een nieuw en krachtig afvalbeleid op poten te zetten.

Samen met 64 andere Brusselse basisscholen zijn de acht scholen geselecteerd om mee te doen met het project Operatie Recyclage van Leefmilieu Brussel. Dit houdt in dat ze gedurende drie jaar intensief begeleid worden door afvaladviseur Doke van Well die sinds kort werkzaam is bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Binnen elke school zal er een eco-team worden samengesteld dat onder begeleiding van de afvaladviseur acties zal bedenken en uitwerken. Staan de afvalbakken wel op de goede plaats, hoe kunnen we ons voedingsafval op een propere manier sorteren, past er een compostbak op het schoolplein, hebben we wel een PMD bak nodig, hoe organiseren we een clean up day, over deze zaken en heel veel meer, zal er in de acht geselecteerde basisscholen goed worden nagedacht en hopelijk komen we met veel creatieve en gemakkelijke antwoorden die als voorbeeld kunnen dienen voor heel wat andere scholen! Want iedereen wil toch een propere school, milieubewuste leerlingen en weinig afval aan de straat?

De geselecteerde scholen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn:

  • Leo XIII (Neder-over-Heembeek),
  • Sint Augustinusschool (Vorst),
  • Sint Karelschool (Molenbeek),
  • Sint Niklaasinstituut (Anderlecht),
  • Sint Pieterscollege (Jette),
  • Heilige Familie (Schaarbeek),
  • Champagnatschool (Schaarbeek),
  • Instituut van de Ursulinen (Koekelberg).

Op 17 april werd er een grote startdag georganiseerd in het gebouw van Leefmilieu Brussel, waar afgevaardigden van alle deelnemende scholen waren uitgenodigd voor inspirerende workshops. Een motiverende aftrap van dit uitdagende project waar de komende drie jaar hard aan gewerkt zal worden. Achteraf delen we graag de resultaten en de beste aanpak en tips met de andere scholen binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio