Op weg naar een ZILLig kleutervolgsysteem

di 9 mei 2023

Sinds de komst van het leerplan Zill stelden heel wat scholen zich de vraag of hun volgsysteem nog voldoende rekening hield met de nieuwe doelen en leerlijnen. Scholen werkten nog met oudere termen zoals ontwikkelingsaspecten en domeinen, en ook heel wat doelen waren nog niet opgenomen in het kleutervolgsysteem. De kleuterjuffen van VBS De Verrekijker in Rumbeke gingen aan de slag …

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio