Nieuwsoverzicht

Onze aankoopcentrale en de laptopactie van Allerheiligen 2020

wo 23 juni 2021

In de allerheiligenvakantie 2020 startte minister Weyts een actie om kwetsbare leerlingen versneld van een laptop te voorzien. Goedbedoeld, maar die actie is helemaal niet gelopen zoals gewenst. Dit vooral door de gebrekkige, wijzigende of ontbrekende communicatie vanuit het kabinet. Wij moesten daardoor telkens opnieuw het slechte nieuws brengen dat de overheid verzuimde te verspreiden. Zo creëerde deze actie, onterecht, een negatieve perceptie van onze aankoopcentral en van Signpost, onze raamcontractant, bij enkele scholen en besturen

Daarom even alles op een rijtje.

Toen de minister ons in de allerheiligenvakantie van 2020 inlichtte over deze actie in opvolging van de actie Digital4Youth van het voorjaar, was het duidelijk dat het ging over 'gratis' laptops.

Wij hadden ons, in de veronderstelling dat het om een 'gratis' aanbod ging zoals in het voorjaar, vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebaseerd op de wachtlijsten van Digital4Youth om bestellingen door te geven aan Digisprong. De snelheid die we moesten halen stelde ons niet in staat om dat nog individueel af te stemmen per school. Even later werd via onze nieuwsbrief zelfs een ruimere oproep gelanceerd, nog steeds vanuit de veronderstelling dat hier geen verrekening zou komen naar onze besturen toe.

De minister had zich voor deze actie gericht tot de raamcontractant van onze raamovereenkomst voor de levering van nieuwe laptops A-merken, Signpost, omdat dat de enige manier was voor onze besturen om snel én veilig binnen de wetgeving overheidsopdrachten, extra laptops ter beschikking te krijgen. Om schoolbesturen nog verder te ontzorgen kreeg onze netwerkorganisatie de rol om de aankopen te organiseren en de toestellen aan de besturen te schenken.

Pas later, toen de leveringen al in volle gang waren, liet het kabinet ons weten dat de laptops niet echt gratis waren maar zouden verrekend worden op de Digisprongmiddelen. Dat strookte helemaal niet met eerdere afspraken. Bovendien wist niemand op dat ogenblik hoe groot die middelen per school zouden zijn of op welke manier ze mochten worden aangewend. Tot overmaat van ramp weigerden kabinet en administratie, ondanks aandringen, over deze belangrijke wijziging in het afsprakenkader te communiceren.

Die communicatierol hebben we daarom vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen opgenomen. Onze scholen en besturen hadden recht op die informatie. We beseften toen al dat de boodschapper hier altijd in de klappen deelt. Maar dat is nu eenmaal de rol die we voor jullie graag opnemen.

Tegelijkertijd bleven we in overleg met de minister om de schade voor onze scholen te beperken. We wezen erop dat in deze laptopactie scholen geen toestellen konden kiezen. Ze moesten vrede nemen met wat Digisprong hen kon bezorgen. Op vraag van de minister had Signpost zowat alle beschikbare laptops op de markt in Europa afgeleid naar Vlaanderen. Er was op dat ogenblik geen ruimte om kieskeurig te zijn gelet op het aantal laptops dat de minister al beloofd had via de pers. Voor 'gratis' laptops ten behoeve van kwetsbare leerlingen vonden we dit, naar analogie met de Digital 4Youth-actie van het voorjaar, nog verdedigbaar. Maar het verhaal klopte niet als scholen hierdoor met een handicap startten bij de realisatie van hun ICT-beleidsplan met de Digisprong-middelen. Uiteindelijk heeft minister Weyts de verrekening van de kost van de toestellen nog tot 75 procent van de reële aankoopprijs van de toestellen herleid, maar deze piste zou heel anders gelopen zijn indien alle informatie op voorhand op tafel gelegen had.

Signpost is gelet op de gewijzigde afspraken ook bereid geweest om op haar kosten voor scholen en besturen die erom vroegen een omruilactie te voorzien voor de toestellen die nog niet uitgepakt waren. Zo kon de school ten minste toestellen krijgen die beter binnen hun ICT-visie pasten. Daar hebben verschillende scholen gebruik van gemaakt. Vele andere scholen waren al bij al tevreden met de toestellen die ze gekregen hadden. We zijn blij dat Signpost dat wilde doen want ook Signpost was aan de slachtofferzijde en vertrok in het begin ook van het gratis verhaal dat de minister hen verteld had.

In die periode waren we allemaal gefrustreerd, verrast en boos door de gewijzigde afspraken. Dat kon je ook lezen in onze mailing en in de nieuwsbrieven die we in die periode verzonden hebben. We voelden ons allemaal koud gepakt door een goed bedoeld maar slecht doordacht en overhaast gelanceerd overheidsplan.

Die laptopactie van Digisprong mag daarom ook niet gezien worden als een referentie voor wat wij via onze raamovereenkomst ‘personal computers’ aanbieden. Signpost staat binnen onze raamovereenkomst wel degelijk in voor een stevig pakket aan ondersteuning bij de keuze, de aankoop, de levering en de opvolging van een bestelling. Daarnaast kan een bestuur in deze raamovereenkomst genieten van een uitgebreide garantie en scherpe prijzen, zeker op de inventaristoestellen.

Hierbij onderstrepen wij nog eens de voordelen van onze raamovereenkomst met Signpost:

  • totaalaanbod van Windows en Chrometoestellen van Lenovo, HP, Dell, Acer en Asus;
  • inventaristoestellen met 4 jaar on-site garantie, batterijgarantie en vaste herstelprijzen voor accidentele schade;
  • catalogustoestellen met minimaal 1 jaar garantie, optionele batterijgarantie en optionele vaste herstelprijzen voor accidentele schade;
  • zéér scherpe voorwaarden op zowel inventaris als catalogustoestellen;
  • een ondersteunend pedagogisch en technisch opleidingsluik waarbij er per 3630 euro inclusief btw omzet een opleidingsvoucher van 75 euro inclusief btw voorzien wordt voor de Signpost Academy;
  • advies en begeleiding in keuze platform;
  • ondersteuning bij enrollment en imaging, opzet Intune en Google omgeving;
  • bestellen via de raamovereenkomst = conform de wet op de overheidsopdrachten.

DOKO blijft als volle dochter van Katholiek Onderwijs Vlaanderen je betrouwbare partner voor raamovereenkomsten voor het katholiek onderwijs.

Heb je zelf nog een idee voor een goede raamovereenkomst voor onze leden? Laat het ons dan weten op info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen. Of kom eens langs op een van de vergaderingen van onze netwerkgroepen

×
Kijkt als...
Niveau
Regio