Ontwikkelcommissie minimumdoelen basisonderwijs gaat van start

wo 15 november 2023

Vanaf 13 november 2023 buigt een algemene ontwikkelcommissie zich over de nieuwe minimumdoelen kleuter- en lager onderwijs. Die algemene ontwikkelcommissie bestaat uit 30 leden: experten van universiteiten en hogescholen, onderwijsverstrekkers, leraren en directeurs. Ze vertrekt daarbij niet van een wit blad. Samen met de andere onderwijsverstrekkers hebben we twee startsets minimumdoelen (kleuter- en lager onderwijs) samengesteld. Elke startset is het resultaat van maanden intensief debat. We bewaken vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen de haalbaarheid van de formulering van de minimumdoelen vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! 

De minimumdoelen worden zowel in gewoon als buitengewoon basisonderwijs de leidraad. Voor het buitengewoon onderwijs zijn deze na te streven. Indien noodzakelijk worden in een volgende fase extra doelen toegevoegd voor buitengewoon basisonderwijs.

De ontwikkelcommissie stelt half december 2023 haar resultaten voor aan een valideringscommissie en gaat in het voorjaar aan de slag met de feedback vanuit de valideringscommissie. De finale voorstellen worden daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaamse parlement.

Je kunt de historiek nalezen op onze PRO. bij Vernieuwing eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Je vindt daar ook de contactpersonen bij wie je terecht kunt voor meer toelichting.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio