Renta: het nieuwe e-loket voor huursubsidies van AGION!

ma 4 december 2023

E-loket

sla link op in klembord

Kopieer

AGION creëerde een online opvolgingssysteem voor de huursubsidiedossiers, ‘Renta’. Deze applicatie zorgt voor een vlotte administratieve verwerking, opvolging, uitbetaling en rapportering van deze dossiers. Renta biedt heel wat operationele voordelen en zal je in staat stellen om je huursubsidiedossier(s) op te volgen en AGION in een latere fase de nodige documenten te bezorgen.

Uit de vragen die we krijgen leiden we af dat nog niet iedereen mee is met het gebruik van die online-toepassing. Daarom vatten we hier de informatie nog eens samen op basis van de AGION-richtlijnen.

Toegang tot het e-loket

sla link op in klembord

Kopieer

Renta is toegankelijk via het e-loket van AGION. Elke instelling heeft een aparte toegang tot het e-loket.

De schooldirecteur is de lokale beheerder in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Hij kan onder meer toegang geven aan administratief personeel voor toepassingen die de onderwijsadministratie gebruikt. In dit toegangsbeheer zal ook het ‘AGION e-loket externe gebruiker’ worden opgenomen. De directeur heeft van AGION het toegangsrecht gekregen en kan deze rechten zelf beheren en aanpassen. Het kan van belang zijn dat je een bestuurder, een collega, een medewerker van Katholiek Onderwijs Vlaanderen … ook rechten geeft op de applicatie.

Taken in Renta: uitbetaling huursubsidies

sla link op in klembord

Kopieer

Om een uitbetaling te ontvangen in je lopende huursubsidiedossier moet je elk kwartaal de taak ‘Nazicht gegevens huursubsidies door instelling/schoolbestuur’ afwerken.

Op 1 december 2023 ontvingen de contactpersoon en belanghebbenden in cc opnieuw een automatische mailing van AGION met de vraag om de taak af te werken voor het vierde kwartaal.

In deze taak dient de contactpersoon op eer te verklaren dat de contactgegevens en het rekeningnummer voor de dossier(s) nog steeds correct zijn.

  • Indien alles nog steeds correct is, dien je als contactpersoon slechts een vakje aan te vinken; wat een heel beperkte tijdsinvestering is.
  • Wijzigt het rekeningnummer, dan bezorgt de school via Renta een nieuwe verklaring van rekeningnummer met ondernemingsnummer van de inrichtende macht en de identiteit van de rekeninghouder. Deze verklaring mag maximaal zes maanden oud zijn. Alleen leden van de inrichtende macht of gemandateerden kunnen dit formulier ondertekenen.

De uitbetaling van de huursubsidies vindt enkel plaats na ontvangst van deze erewoordverklaring. Je hebt hiervoor de tijd tussen 1 december tot en met vrijdag 15 december 2023. Hoe vroeger je AGION deze verklaring via het e-loket bezorgt, hoe sneller de huursubsidie voor het laatste kwartaal van 2023, en eventueel vorige kwartalen met terugwerkende kracht, uitbetaald kan worden.

Contactpersoon

sla link op in klembord

Kopieer

Misschien werkt de ooit doorgegeven contactpersoon niet meer voor je instelling, of is deze langdurig afwezig? Dan moet je een nieuwe contactpersoon aanduiden en de informatie aanpassen in Renta.

Je kunt natuurlijk ook belanghebbenden toevoegen of wijzigen in Renta zodat niet enkel de contactpersoon dit hoeft op te volgen.

Misschien is je dossier nog niet opgestart? Vergeet dan niet om de startdatum door te mailen naar huursubsidies@agion.be

Misschien is het nog niet gelukt om in te loggen in Renta? Lees hier hoe je toegang krijgt:

  1. Alvorens toegang te kunnen krijgen tot Renta, dient de directeur van de instelling van je subsidiedossier eerst en vooral rechten toe te kennen aan eventueel zichzelf, de contactpersoon van het dossier, iemand van de inrichtende macht en/of andere personen, waarvoor de directeur e-loket bewerker of e-loket lezersrechten wil toekennen via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid. Lees hiervoor zeker de handleiding. 
  2. Nadien zou je normaal gezien moeten kunnen inloggen in Renta en toegang hebben tot jullie huursubsidiedossiers. Via de link ‘belanghebbenden’ kun je zelf namen van contactpersonen en/of belanghebbenden voor het dossier aanpassen en/of toevoegen via het stappenplan. Automatische mailings gaan naar de contactpersoon aangegeven in het aanvraagformulier en de belanghebbenden in cc.  

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio