Onderzoekscompetentie Bouw- en houtwetenschappen, Bouwtechnieken en Houttechnieken
  • Onderzoekscompetentie Bouw- en houtwetenschappen, Bouwtechnieken en Houttechnieken

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting’.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio