Onderzoekscompetentie Kunstbeschouwing

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting’.

Aanzet onderzoekscompetentie Kunstbeschouwing

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio