Onderzoekscompetentie geschiedenis

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met de inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting.'

×
Kijkt als...
Niveau
Regio