Ondersteuning voor Informaticawetenschappen

ma 9 oktober 2023

In de derde graad van de studierichtingen Grieks-Wiskunde, Latijn-wiskunde, Economie-wiskunde en Wetenschappen-wiskunde is een nieuw vak geïntroduceerd nl. Informaticawetenschappen. Veel toekomstige leraren Informaticawetenschappen zijn onbekend met een deel van de inhouden van dit vak en/of weten niet hoe ze deze inhouden moeten aanbrengen, hoe ze de leerplandoelen juist moeten interpreteren.

Heb je ondersteuning nodig? Ter voorbereiding op volgend schooljaar organiseren we twee nascholingen.

Een nieuw vak Informaticawetenschappen: inhoud en didactische aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Zelf kunnen programmeren is één, het didactisch kunnen overbrengen en aanleren aan de leerlingen is iets anders. In deze nascholing ligt de focus op de didactische aanpak. Via goed gekozen oefeningen leren we hoe je deze het best aanleert, welke struikelblokken er eventueel zijn, welke fouten of foute interpretaties leerlingen vaak maken, hoe je kunt evalueren …

Daarnaast krijg je een grondige update van de inhouden die moeten aangebracht worden, geïllustreerd met uitbreidingsmogelijkheden voor sterkere leerlingen.

Je hebt noties van programmeren alvorens je aan deze nascholing kan beginnen.

Deze nascholing organiseren we fysiek in de vijf regio’s en bieden we ook online aan. Schrijf je in.

Informaticawetenschappen: datastructuren, algoritmische technieken en numerieke methoden

sla link op in klembord

Kopieer

In het vak Informaticawetenschappen is het de bedoeling dat leerlingen oplossingen leren ontwerpen met datastructuren, algoritmische technieken in numerieke methoden.

In deze nascholing krijg je klasklare modules aangereikt. Je leert de nodige inhouden kennen om deze modules in je les te gebruiken. Je krijgt tips over hoe je met deze modules didactisch aan de slag kunt gaan.

Bij voorkeur heb je de nascholing “Een nieuw vak Informaticawetenschappen: inhoud en didactische aanpak” eerst gevolgd.

Deze nascholing organiseren we fysiek in de vijf regio’s en bieden we ook online aan. Schrijf je in.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio