Ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderens voor het leerplan informaticawetenschappen (II-Inf-d) in Bedrijfswetenschappen

wo 27 september 2023

Met de modernisering van het secundair onderwijs is er ook een nieuw vak Informaticawetenschappen in de tweede graad Bedrijfwetenschappen gekomen. De bedoeling van dit vak is om een goede basis te leggen wat betreft de programmeervaardigheden van de leerlingen. De leerlingen moeten in staat zijn om zelf een oplossing te creëren voor een opgegeven probleem.

Nascholingen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de implementatie van dit leerplan is er een nascholing gepland. Wij kozen voor de programmeertaal Python om de leerplandoelen te verwerken.

BETPCSO0DLP230203-03 Leren programmeren in Python

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je nog geen programmeerervaring dan is het aan te raden om eerst deze nascholing te volgen. Hierin krijg je stapsgewijs de basisprincipes van het programmeren in Python aangeleerd (o.a. variabelen, types, functies, controlestructuren (opeenvolging, keuze,herhaling ...).

Deze nascholing bieden we aan fysiek op twee locaties, en ook online. Als er veel vraag is, kunnen we op bijkomende locaties of online nieuwe reeksen inrichten.  Deze nascholing kunnen we ook op vraag in een school of scholengemeenschap gegeven. Hiervoor neem je contact op met greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Vragen, nood aan een overleg, een klasbezoek?

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je vragen: algemeen, pedagogisch-didactisch, inhoudelijk …? Heb je nood aan een overleg? Wil je dat iemand eens naar de school komt voor een gesprek of een klasbezoek? Stuur een mailtje naar greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen en ik probeer zo snel mogelijk contact op te nemen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio