Ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderenen voor het leerplan III-Inf’’-d

ma 4 september 2023

Infosessie leerplan Informaticawetenschappen III-Inf’’-d

sla link op in klembord

Kopieer

Sommigen onder jullie hebben de infosessie op het einde van vorig schooljaar gemist, of weten nu pas dat ze Informaticawetenschappen geven in deze studierichting of willen de info nog eens horen. Voor hen is er een herhaling van deze infosessie op do 14 sept van 17:00 tot 18:00. Inschrijven kan via deze link.

Nascholingen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de implementatie van dit leerplan zijn er een aantal nascholingen gepland.

BETPCSO0DLP230203-04 Programmeren in C#: vraag en antwoord

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je gekozen voor C# als programmeertaal om softwareontwikkeling in uit te werken maar zit je toch nog met een aantal vragen, dan bieden we je deze nascholing aan.

In deze nascholing wordt ingegaan op de vragen die je bij het inschrijven hebt doorgegeven.

De nascholing gaat door in Kortrijk op 6 oktober van 09:00 tot 12:30.

Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven vind je op deze pagina.

BETPCSO0DLP230203-05 Info Azure Labs en andere Microsoft toepassingen

sla link op in klembord

Kopieer

Velen onder jullie hebben aangegeven dat je Azure of Azure Labs wilt gebruiken in de les bij het realiseren van de leerplandoelen. In deze infosessie krijg je meer uitleg over deze opties en andere oplossingen van Microsoft.

Dit webinar wordt gegeven door Kris Vande Moortel van Microsoft op 3 momenten. Inschrijven kan via nascholing.be.

2.5 BETPCSO0DLP230203-06 Azure Labs gebruiken in de les

Wil je met Azure Labs aan de slag gaan in je lessen dan leer je in deze nascholing op welke manier je dit het best implementeert. Tevens wordt een overzicht geboden van interessante Azure Labs voor deze studierichting.

Deze nascholing wordt fysiek in de 5 regio’s ingericht. Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze pagina.

BETPCSO0DLP230203-09 Een nieuw vak Informaticawetenschappen: inhoud en didactische aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Zelf kunnen programmeren is één, het didactisch kunnen overbrengen en aanleren aan de leerlingen is iets anders. In deze nascholing ligt de focus op de didactische aanpak. Aan de hand van de goed gekozen oefeningen leren we hoe je deze het best aanleert, welke struikelblokken er eventueel zijn, welke fouten of foute interpretaties leerlingen vaak maken, hoe je kunt evalueren …

Deze nascholing is bestemd voor alle leerplannen die het onderdeel “Algoritmen en programmeren” bevatten. De gebruikte programmeertaal is Python.

Deze nascholing wordt fysiek in de 5 regio’s ingericht en ook online aangeboden. Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze pagina.

BETPCSO0DLP230203-10 Informaticawetenschappen: datastructuren, algoritmische technieken en numerieke methoden

sla link op in klembord

Kopieer

In het vak Informaticawetenschappen is het de bedoeling dat leerlingen oplossingen leren ontwerpen met datastructuren, algoritmische technieken in numerieke methoden.

In deze nascholing krijg je klasklare modules aangereikt. Je leert de nodige inhouden kennen om deze modules in je les te gebruiken. Je krijgt tips over hoe je met deze modules didactisch aan de slag kunt gaan.

Bij voorkeur heb je de nascholing “BETPCSO0DLP230203-09 Een nieuw vak Informaticawetenschappen: inhoud en didactische aanpak” eerst gevolgd.

Deze nascholing wordt fysiek in de 5 regio’s ingericht en ook online aangeboden. Meer info over de nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze pagina.

Leerpad III-Inf’’-d

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je meer info over het leerplan, de gegeven infosessies nog even bekijken … dan kan je terecht op het leerpad III-Inf’’-d. Je moet je eerst abonneren om toegang te krijgen.

Lerarennetwerk Informaticawetenschappen

sla link op in klembord

Kopieer

Er is in MS Teams een Lerarennetwerk Informaticawetenschappen gemaakt. Bedoeling hiervan is om materiaal en info te delen. Op dit moment staat er nog niet zo veel op maar ik hoop dat dit in de loop van het schooljaar zal aangroeien. Een warme oproep aan iedereen om materiaal te deken.

Het lerarennetwerk geldt voor meerdere leerplannen Informaticawetenschappen omdat sommige modules in meerdere leerplannen aan bod komen. Hierdoor kunnen we aan maximale infodeling doen.

Info over het aanvragen van toegang en het aanmelden op deze MS Teams-omgeving vind je in dit document.

Vragen, nood aan een overleg, een klasbezoek?

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je vragen: algemeen, pedagogisch-didactisch, inhoudelijk …? Heb je nood aan een overleg? Wil je dat iemand eens naar de school komt voor een gesprek of een klasbezoek? Stuur een mailtje naar greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen en ik probeer zo snel mogelijk contact op te nemen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio