Omzendbrief beschikbaar: implementatie decreet onderwijsinternaten

wo 28 juni 2023

In de omzendbrief van de overheid over het decreet onderwijsinternaten vind je alle informatie m.b.t. de implementatie van het decreet, alsook alle modeldocumenten die de overheid aanlevert.

We bezorgen je daarnaast:

  • Een beknopt stappenplan implementatie decreet dat een helpend instrument kan zijn. We pasten het aan aan de meest recente info vanuit de omzendbrief.
  • De mogelijke pistes voor internaten die de norm niet halen.
  • De presentatie van de infosessie overheid op 26 juni.
  • De presentatie van het vragenmoment naar aanleiding van het decreet op 28 juni.
Al deze documenten vind je op onze PRO (tegel bestuurszaken/decreetinternaten).

Het model fusiecompromis (te vinden bij de bijlagen van de omzendbrief): in de toelichting bovenaan het model vraagt de overheid om in de begeleidende mail beknopt uit te leggen hoe het gefusioneerde internaat aan de norm van 62.875 ORE geraakt.

We wijzen ook nog op de contractuele opvoeders die op 1/9/23 statutair aangesteld worden met de ORE. Aangezien er geen twee contracten tegelijk kunnen lopen, moet er een einde worden gesteld aan de contractuele arbeidsovereenkomst. Best gebeurt dit in onderling akkoord op 31.08 om op 01.09 in te stappen in het andere contract. Dit staat niet expliciet in het decreet maar het is een belangrijk aandachtspunt.

Na de zomervakantie bezorgen we je een model tot gemotiveerde aanvraag van een bijkomend transitiebudget (inhoud en modaliteiten zie art 171 par 2). Je hebt tijd tot 31/10/2023 om dit te bezorgen aan de overheid.

Bij vragen en nood aan ondersteuning kun je nog steeds terecht op het algemene mailadres: decreetinternaten@katholiekonderwijs.vlaanderen .

Dit mailadres wordt in juli en augustus gelezen, uitgezonderd tijdens de collectieve sluiting van 31/7 tot en met 15/8.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio