Nieuwe webtool voor de behandeling van klachten van ouders en leerlingen binnen het katholiek onderwijs

di 13 december 2022

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een regeling voor de behandeling van klachten van leerlingen en hun ouders over basis- en secundaire scholen, centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en internaten. Vaak slaan ouders en leerlingen de eigen kanalen van de school over.

Ouders en leerlingen kunnen voortaan via een nieuwe webtool klacht indienen bij de klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Klachten via e-mail zijn niet meer mogelijk. De applicatie is zo ontworpen dat lokaal overleg alle kansen krijgt. Ouders en leerlingen moeten eerst in overleg gaan met het lokale (school)bestuur. Dit is een voorwaarde opdat een klacht behandeld kan worden. Via een mailformulier kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met het bestuur om hun klacht alsnog te bespreken.

De klachtencommissie is niet altijd bevoegd om een klacht te behandelen. Voor klachten die onder de bevoegdheid vallen van overheidsinstanties als de Commissie inzake leerlingenrechten, de Commissie zorgvuldig bestuur ... verwijzen we ouders en leerlingen ook rechtstreeks door naar deze instanties. Op die manier komt een eventuele klacht steeds terecht bij het daartoe voorziene orgaan.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio