Subsidies voor energiebesparende maatregelen in gebouwen in het kader van de energiecrisis

wo 21 december 2022

De afgelopen maanden heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het kader van de energiecrisis bij AGION gepleit voor aanvullende subsidies voor energiebesparende maatregelen. AGION komt hieraan tegemoet. Dit zal de vorm aannemen van subsidies binnen de standaardprocedure in afwijking van de chronologie. De afwijking die we sinds enkele maanden kennen voor de vervanging van buitenschrijnwerk en ingrepen ter verbetering van de ventilatie van gebouwen, wordt in deze ruimere afwijkingspiste geïncorporeerd. Zo vermijden we nodeloze complexiteit bij het opsplitsen van projecten.

Deze verruimde subsidiemogelijkheid heeft geen effect op de mogelijkheid om een verkorte procedure aan te vragen, noch op andere subsidiepistes.

De regels werden ook zo uitgewerkt dat deze afwijking maximaal bijdraagt tot een hogere energie-efficiëntie. Gelet op het groeipad voor de scholenbouwmiddelen in 2023 en 2024 gaan we ervan uit dat deze afwijking ook niet zal leiden tot een vertraging in het investeringsritme van projecten die wachten op een goedkeuring volgens de wachtlijst. We weten immers dat daar ook een enorm potentieel zit om de energie-efficiëntie van ons gebouwenpark te verbeteren.

AGION zal hierover binnenkort meer uitgebreid communiceren.

Hou ook de uitbreiding van de renteloze AGION-energielening in de gaten. Daar komen we begin 2023 uitgebreider op terug.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio