Nieuwe samenstelling directiecommissies leerplichtonderwijs bekrachtigd

di 20 juni 2023

De raad van bestuur heeft op 22 juni de samenstelling voor de directiecommissies leerplichtonderwijs bekrachtigd. Vanaf 1 september 2023 zijn dit de directiecommissies:

We willen de leden van de directiecommissies van harte feliciteren en wensen hun alle succes toe!

De leden van de directiecommissie basis- en buitengewoon onderwijs zijn voorgedragen vanuit de regionale directievergaderingen.

De directiecommissie secundair onderwijs doorliep een andere procedure. De coördinerend directeurs (1 per regio) werden voorgedragen vanuit de regionale vergaderingen van coördinerend directeurs. Voor de andere plaatsen (telkens 4 per regio) werden er – wanneer er meer dan 1 kandidaat was – digitale regionale verkiezingen georganiseerd. Dat was het geval in regio Mechelen-Brussel, regio Oost-Vlaanderen en regio West-Vlaanderen. Er waren geen verkiezingen in regio Antwerpen en regio Limburg.
 
Gemiddeld 43,3 procent van de stemgerechtigde directeurs bracht zijn stem uit. De kandidaat met de meeste stemmen werd verkozen en voorgedragen op de raad van bestuur van 22 juni. Bedankt om je stem te laten horen in deze drukke periode!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio