Nieuwe regiocoördinator pedagogische begeleiding West-Vlaanderen

di 23 april 2024

Het directieteam heeft Bastien Devos aangesteld als nieuwe regiocoördinator van de pedagogische begeleiding West-Vlaanderen.

Bastien kende al een rijk gevarieerde onderwijsloopbaan. Hij deed heel wat ervaring op in het buitengewoon onderwijs, waarin hij 10 jaar tewerk was gesteld. Na een periode als beleidsondersteuner in de school van Sint-Denijs (Zwevegem), nam hij in 2006 het ambt van directeur in V.B.S. Rodenburg te Marke (Kortrijk) op. Na 11 jaar begon hij in september 2017 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen als begeleider basisonderwijs en nascholer Zill. De afgelopen schooljaren was hij in regio West-Vlaanderen actief als begeleider initiatief & verantwoordelijkheid en socio-emotionele ontwikkeling & innerlijk kompas bij Dienst Curriculum & vorming – team basisonderwijs. Vanuit deze ruime ervaring zet hij nu de stap naar regiocoördinator.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Bastien zijn coördinerende opdrachten naar het hele operationele team en naar de West-Vlaamse scholen met de nodige deskundigheid en verantwoordelijkheidszin zal opnemen en wensen hem alle succes in zijn nieuwe functie!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio