Nieuwe raamovereenkomsten schoolboeken basisonderwijs met extra update Lichtvis

wo 8 maart 2023

Vzw DOKO heeft nieuwe raamovereenkomsten in het aanbod voor de aankoop van schoolboeken basisonderwijs. Scholen kunnen kiezen voor een aanbod in distributie of een aankoop rechtstreeks bij de uitgeverijen. Op dit ogenblik tekenen scholen massaal in op het distributieaanbod. We willen er met onze raamcontractant Lichtvis absoluut zeker van zijn dat de firma haar engagement kan nakomen. Daarom worden op vraag van en in overleg met Lichtvis de mandaten voor de raamovereenkomst 'distributie'  tijdelijk in wacht gezet.

Lichtvis plant een extra vergroting van de capaciteit in de komende tijd. Scholen die willen bestellen via deze raamovereenkomst kunnen zich best inschrijven op de wachtlijst. Er worden ook infosessies gepland.

Je kunt er als school ook voor kiezen om in te tekenen op de raamovereenkomsten met de ‘uitgeverijen’.

We willen jullie met dit bericht vooral geruststellen. Je krijgt de volgende periode alle informatie via onze websitefiches en onze nieuwsbrieven.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio