Nieuwsoverzicht

Nieuwe Raamovereenkomsten Bring Your Own Device, kantoormateriaal, knutselmateriaal en copiers

di 23 augustus 2022

  • ant

Nieuwe raamovereenkomst ‘Bring Your Own Device’ voor laptops, chromebooks en iPads

Op onze website vind je alle concrete info om in deze raamovereenkomst in te stappen. Het bestek voorziet een gemengde bestelwijze. Gelet op de vragen die we krijgen van leveranciers en scholen, willen wij nogmaals de handleiding onder de aandacht brengen die je moet volgen als je in deze raamovereenkomst wenst in te stappen.

Scholen kunnen de gekleurde Digisprongmiddelen nog aanwenden tot 31 augustus 2023 als ze dit schooljaar 2022-2023 instappen in deze BYOD-formule. De middelen moeten via aankoop, leasing of huurkoop aangewend worden voor de doelstelling waarvoor ze worden toegekend en dit ten laatste in het schooljaar 2022-2023. Digisprong: veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwe raamovereenkomsten ‘kantoormateriaal’ en ‘knutsel- en educatief materiaal’

Je kan in de toekomst intekenen op een raamovereenkomst voor schoolmateriaal en een aparte raamovereenkomst voor knutselmateriaal. Overlappingen tussen beide raamovereenkomsten zijn onvermijdelijk, maar dat komt vaak alle spelers ten goede.

Nieuwe raamovereenkomst ‘kantoormateriaal’

Dit voorjaar is de nieuwe raamovereenkomst voor kantoormateriaal gestart. Dit gaat louter over kantoormateriaal en dus geen knutsel- en educatief materiaal. Hiervoor start binnenkort een nieuwe raamovereenkomst die gegund is aan Lyreco. Verdere informatie kun je vinden op onze website.

Nieuwe raamovereenkomst ‘knutsel- en educatief materiaal’

In september starten we met deze nieuwe raamovereenkomst met meerdere deelnemers voor levering van knutsel- en educatieve materialen. Op dit moment loopt de wachttermijn van 15 dagen. De raamovereenkomst is verdeeld in 6 geografische percelen en binnen deze percelen wordt er gewerkt met een cascadesysteem van 4 leveranciers. Hiermee kunnen scholen en besturen zeker terecht in het ruime aanbod van deze raamovereenkomst.

Nieuwe raamovereenkomst ‘copiers en printers’

Deze raamovereenkomst voor de huur en onderhoud van kopieerapparaten en printers met bijbehorende ondersteunende software gaat vermoedelijk tegen november van start.

Andere raamovereenkomsten

Op onze website www.doko.be vind je nog andere zeer interessante raamovereenkomsten. In de komende maanden vernieuwen we ook de raamovereenkomsten ‘brandbestrijdingsmiddelen’ en ‘schoolboeken basisonderwijs’ en ‘schoolboeken secundair’.

Is iets toch niet helemaal duidelijk, aarzel dan niet om ons te contacteren via info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen. We zijn er om je te helpen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio