Raamovereenkomst ‘industriële gassen’ oproep tot inschrijven

di 10 januari 2023

De raamovereenkomst voor de aankoop van industriële gassen loopt af op 1 juni 2023. Het gaat hier over industriële gassen die onder meer gebruikt worden in de praktijklessen lassen,  auto, carrosserie, landbouw, mechanica …

Concreet spreken we hier over volgende gassen: argon, menggas (argon en CO2), zuurstof, stikstof, acetyleen.

Vanuit de marktverkenning stelden we vast dat we hiervoor best werken met een 'gesloten' raamovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst waar voorafgaand aan de plaatsing van de procedure een mandaat wordt gegeven door de toekomstige afnemer.  Om de gewenste volumekortingen te bekomen is het voor deze opdracht van belang dat vzw DOKO op voorhand en met (relatieve) zekerheid een volume aan de markt aanbiedt via een vaste lijst van afnemers. Achteraf inschrijven zal dus niet meer mogelijk zijn.

Mandaat

sla link op in klembord

Kopieer

Inschrijvingen op dit contract zijn alleen geldig als het bestuur van je instelling (de vzw) aan vzw DOKO een geldig ondertekend en onherroepelijk mandaat bezorgt.

De sluiting van de opdracht is voorzien tegen 1 mei 2023. Om die timing te respecteren moeten we het bestek eind februari kunnen publiceren.

Het. digitaal mandaat moet daarom uiterlijk op 14 februari 2023 bezorgd wordenMet vragen kun je terecht bij  info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Indien je intekent op dit aanbod en je hebt een lopend leveringscontract, zorg er dan voor dat je tijdig je bestaand contract opzegt.

Autonome beslissing vzw

sla link op in klembord

Kopieer

Zoals steeds kan elke vzw of school/instelling zelf beslissen al dan niet op dit aanbod in te gaan. Nadat je ingeschreven bent en het mandaat opgestuurd hebt, kun je het contract niet opzeggen.

Wanneer je niet op het aanbod ingaat, hou er dan rekening mee dat je de regelgeving tot de overheidsopdrachten moet respecteren.

Heb je hierover vragen, dan kun je steeds terecht bij het DOKO-team.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio