Nieuw model voor het getuigschrift basisonderwijs

di 13 juni 2023

Op het einde van het basisonderwijs beslist de klassenraad of een leerling het getuigschrift basisonderwijs behaalt. De klassenraad bekijkt of de leerling in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft behaald. Het schoolbestuur reikt op voordracht en na beslissing van de klassenraad het getuigschrift basisonderwijs uit.

De overheid stelt een nieuw model van getuigschrift basisonderwijs ter beschikking. Het nieuwe model kan reeds opgenomen zijn in je schooladministratiepakket. Het nieuwe model houdt minder planlast in. Het volstaat dat de getuigschriften ondertekend worden voor het schoolbestuur en door de leerling zelf. De leden van de klassenraad moeten de getuigschriften niet langer ondertekenen.

Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt wel een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, inclusief vermelding van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Daarnaast krijgt de leerling ook een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. Je kunt daarvoor dit model voor motivering gebruiken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio