Nieuw model arbeidsreglement voor contractueel arbeiders- en bediendenpersoneel

wo 8 februari 2023

Om tegemoet te komen aan recente wijzigingen in de regelgeving (onder andere transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de arbeidsdeal), werkten we een nieuw model arbeidsreglement uit voor arbeiders (PC 152.01) en bedienden (PC 225.01). Naast de opname van nieuwe verplichte vermeldingen, sleutelden we ook aan andere bepalingen, onder andere over arbeidsduur, vorming en kort verzuim. Bekijk het nieuwe model.

Besturen die niet meteen tot een algehele herziening van het arbeidsreglement voor contractueel personeel wensen over te gaan, kunnen op dezelfde webpagina een model bijlage terugvinden die de recente wijzigingen bundelt.

Het afsprakenkader deconnectie voor contractueel personeel maakt momenteel nog geen deel uit van beide modellen. Dergelijk kader moet opgenomen worden in het arbeidsreglement wanneer besturen minstens 20 (contractuele) werknemers tewerkstellen (en enkel wanneer de sectoren dit niet via een cao regelen). De gesprekken over de mogelijke uitwerking van een afsprakenkader deconnectie lopen momenteel op sectorniveau en zijn nog niet afgerond. De overheid heeft voor de uitwerking van deze regeling een uitstel toegestaan tot 1 april 2023. We houden je hiervan op de hoogte.

De gebruikelijke regels rond wijziging en bekendmaking van het arbeidsreglement gelden ook hier. We verwijzen hiervoor naar de info op de website.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio