Nieuw afsprakenkader aankopen en werken na aankoop

wo 7 februari 2024

Vanaf 1 maart 2024 treedt een nieuw afsprakenkader in werking voor de subsidieprocedure ‘aankopen en werken na aankopen’. Dit kader stelt zowel de algemene voorwaarden als de specifieke voorwaarden scherp, en zoomt in op enkele uitzonderingen. Het nieuwe kader is van toepassing op alle aanvragen voor aankoopdossiers vanaf 1 maart 2024 en de dossiers werken na aankoop die op deze aankoop volgen.

Belangrijke wijzigingen:

  • Als de bestaande infrastructuur wordt verlaten om het aangekochte gebouw te betrekken, subsidieert AGION enkel de netto-uitbreiding die de aankoop realiseert.
  • Het indienen van een dossier werken na aankoop kan tot twee jaar i.p.v. één jaar na het bekomen van een principieel akkoord voor de aankoop. AGION zal het snel in gebruik nemen strenger opvolgen.

Het afsprakenkader bevat ook de richtlijnen rond ingebruikname, terugvordering en de (eventuele) gevolgen voor andere wachtlijstdossiers.

Plan je een gedeeltelijke sloop van een gebouw dat je wenst aan te kopen met subsidies? Vermeld dan de geplande afbraakwerken reeds duidelijk in het subsidieaanvraagdossier van de aankoop. Op die manier beperk je het niet-subsidiabele gedeelte van de aankoop.

Om het afsprakenkader toe te passen, wijzigen een aantal vragen in de aanvraagformulieren voor deze subsidieprocedure.

Gebruik het nieuwe aanvraagformulier wanneer je een aanvraag voor een aankoop indient vanaf 1 maart 2024. Voor de werken na aankoop gebruik je het nieuwe aanvraagformulier ‘nieuwbouw of verbouwingswerken’.

Heb je vragen of ondersteuning nodig bij het opmaken van een aanvraag, dan kun je steeds terecht bij onze medewerkers van de Dienst Bestuur & organisatie.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio