Nieuwsoverzicht

Wegwijs in de dynamiek van Belgische en Europese rechtsregels

di 30 augustus 2022

  • ant

Het ministerieel besluit van de federale regering houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus/COVID-19 te beperken is in strijd met de wet/de bijzondere wet/de Grondwet/het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens/het EU-recht!

Hoe vaak hebben we dit soort uitspraken de voorbije twee jaar niet gehoord in een professionele of sociale context? Maar wat zijn al deze rechtsnormen precies? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En hoe kan je deze complexe materie bevattelijk maken voor je leerlingen?

Programma

Deze interactieve nascholing geeft je een helder overzicht van de belangrijkste rechtsregels in Antwerpen, Vlaanderen, België en Europa en hun plaats in de zogenaamde 'hiërarchie der normen'.

Via concrete voorbeelden gaan we op zoek naar de betekenis van een rechtsregel, de voornaamste verschijningsvormen ervan en het belang om ze uit elkaar te kunnen houden.

Doelstellingen

Na deze nascholing:

  • benoem je het belang van rechtsregels in de samenleving, ten aanzien van gewoontes, moraliteit of rechtspraak;
  • onderscheid je de verschillende soorten rechtsregels die belangrijk zijn in onze maatschappij op lokaal, regionaal, federaal en internationaal niveau;
  • ontwikkel je de vaardigheid om op basis van het niveau van de rechtsregel een voorrang te bepalen en om te voorspellen hoe een rechter hierover zou oordelen;
  • beoordeel je het arsenaal aan juridische instrumenten dat de overheid ter beschikking heeft om op algemene, abstracte en bindende wijze de burgers te ordenen;
  • waardeer je de kunde of onkunde waarmee overheden daadwerkelijk omspringen met dit arsenaal aan regels;
  • leg je je leerlingen helder uit hoe rechtsregels werken en hoe ze onderling interageren.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio