Nieuwsoverzicht

Week van de opvoeding 2022 van 16 tot en met 23 mei

ma 16 mei 2022

  • ant

Wat?

Tijdens de Week van de Opvoeding bruist het in Vlaanderen en Brussel van leven: overal zijn activiteiten voor gezinnen, met kinderen van alle leeftijden. Onder het motto 'Opvoeden, dat doen we samen' bundelen organisaties vanuit alle hoeken krachten om een gevarieerd aanbod te voorzien.

Van picknick tot wandeling, van infobeurs tot lezing, van speelnamiddag tot bouwwedstrijd: er is voor elk wat wils. We verwijzen in dat verband naar  Week van de Opvoeding - Groeimee. Je vindt op deze website niet alleen informatie over dit event, maar ook heel wat thema’s die verband houden met kleuters en kinderen komen aan bod. Mogelijks vind je hier ook inspiratie.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de week van de opvoeding

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde heel wat materiaal dat verband houdt met de opvoeding van kinderen. We verwijzen in dit verband naar het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs, onder andere naar de bouwsteen kinderrechten.

Kinderrechten  zijn vervat in alle levensdomeinen van de samenleving, ook in onderwijs. Naast het recht op onderwijs, spelen op school nog vele andere kinderrechten mee, zoals het recht op participatie. Ze vormen de spiegel voor het handelen van elke leraar en dus ook voor het GOK- en zorgbeleid. Ze zijn ingebed in elk schoolreglement. Vanuit de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs linken we de kinderrechten aan verschillende instrumenten, bronnen en leerplandoelen.

Ook de bouwsteen ouderbetrokkenheid zetten we graag in de kijker. Ouderbetrokkenheid is elke vorm van bezorgdheid om, interesse in en ondersteuning van het eigen kind (GO!- Ouders, VCOV, KOOGO, 2019). Als school is het niet altijd eenvoudig om in te zetten op ouderbetrokkenheid, omdat ouders soms moeilijk te bereiken zijn. Toch is een constructieve samenwerking met ouders heel belangrijk. Zo kunnen ouders en school een kind samen maximaal begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Binu Singh

Heel jonge kinderen en hun welzijn, dat is de grote passie van Binu Singh. Het net ontgonnen terrein van vroegkinderlijke ervaringen en wat die later in het leven allemaal teweegbrengen, is haar vakgebied. Het feit dat ze rekening houdt met wat baby's ervaren - zelfs nog voor ze geboren zijn - is wat kinderpsychiater Binu Singh uniek maakt.

Enkele jaren geleden nodigden Katholiek Onderwijs en VCOV Binu Singh, kinderpsychiater in kleine K in Gasthuisberg, uit voor een voordracht om onszelf te professionaliseren. We kregen en krijgen nog steeds heel wat vragen over het moeilijk begrijpbaar gedrag van sommige kinderen. Welk gedrag kan je als agressief of als (seksueel) grensoverschrijdend beoordelen? Wat is (niet) normaal als je rekening houdt met de ontwikkeling van een peuter of kleuter? Hoe ga je om met mogelijk grensoverschrijdend gedrag van kinderen op school? We verwerken haar inzichten nog steeds in onze antwoorden aan directies en zorgcoördinatoren en in onze professionaliseringen over moeilijk begrijpbaar gedrag. Daarnaast verwijzen we ook naar onze webpagina.

Ten slotte bieden we, ter inspiratie, een fragment aan van Binu Singh in het Canvas-programma “Alleen Elvis blijft bestaan”.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio