Nieuwsoverzicht

Wat als de coronamaatregelen een normale klas- of schoolwerking onmogelijk maken?

di 30 november 2021

  • ant

De pandemie legde nog nooit zo’n grote druk op de scholen. De talrijke besmettingen en quarantaines maken een normale werking soms onmogelijk. Hoe kun je het toch werkbaar houden?


Vorige vrijdag werd alvast afgesproken dat besturen en directies zelf de beslissingen kunnen nemen die ze nodig achten, rekening houdend met de concrete situatie en context van de school. We krijgen heel wat berichten dat de draagkracht van directies en leraren ernstig op de proef gesteld wordt, en dat het in de feiten soms onmogelijk geworden is om de kwaliteit van leren en leven op school te garanderen. De inspanningen om bepaalde scholen open te houden, zijn soms disproportioneel groot.


In dat soort gevallen is het wellicht beter om eerder te vroeg dan te laat de beslissing te nemen om tijdelijk volledig of gedeeltelijk te sluiten en kwaliteitsvol op afstandsonderwijs over te schakelen. Het is daarom niet aan te raden om ten koste van alles scholen open te houden. We willen besturen en directies die de moeilijke beslissing nemen om de school te sluiten en over te schakelen op afstandsonderwijs dan ook uitdrukkelijk steunen.

Clusterbesmetting

In geval van een clusterbesmetting -  meerdere aan elkaar gelinkte besmettingen - op je school, heb je als school geen keuze. Je bent dan afhankelijk van de beslissing van de medisch expert van de zorgraad. Hij zal – in overleg met de  CLB-arts en de nodige instanties - beslissen om één of meerdere klassen of je volledige school te sluiten. Meer informatie vind je onder ‘Wie beslist over gedeeltelijke of volledige sluiting bij een clusterbesmetting?

Overmacht

In geval van overmacht kun je als schoolbestuur zelf beslissen om één of meerdere klassen of je volledige school tijdelijk te sluiten. Stel dat er wegens ziekte of quarantaine te veel personeelsleden afwezig zijn en je geen veilige en kwaliteitsvolle werking van je school meer kunt garanderen, dan hoef je niet te wachten op een beslissing van hogerhand, maar kun je zelf tot de sluiting overgaan. Je verwittigt dan uiteraard alle betrokkenen en je meldt je beslissing aan het CLB, AGODI en de burgemeester van je gemeente.  Meer informatie vind je onder ‘Wie beslist over de sluiting van de school in geval van overmacht?’

Afstandsonderwijs

Ongeacht het aantal besmettingen of het aantal afwezigheden op je school, kun je besluiten dat het in de gegeven omstandigheden beter is om volledig of gedeeltelijk naar afstandsonderwijs over te schakelen. Zorg er dan wel voor dat je alle leerlingen bereikt.  Meer informatie daarover en ondersteuning bij afstandsonderwijs vind je in ons nieuwsbericht van woensdag 24 november.

Hoe omgaan met de verstrengde maatregelen?

 
Hoe omgaan met de verstrengde maatregelen?
Vanaf 29 november gelden er verstrengde maatregelen. Een aantal zaken zijn voorlopig tot aan de kerstvakantie duidelijk verboden of net verplicht. We denken dan bijvoorbeeld aan het verbod op  de extra-muros activiteiten met overnachting of de verplichting om een mondmasker te dragen wanneer je geen afstand kunt houden.


De meeste maatregelen zijn echter inspanningsverbintenissen. Je probeert die in de mate van het mogelijke na te leven, maar het is evident dat dat niet altijd zal lukken. Zo kun je waarschijnlijk klasgroepen niet altijd gescheiden houden. Dat geldt onder meer voor de voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs, of voor de samenzettingen in het secundair onderwijs. Ook kun je de derden niet altijd beperken tot de derden die ‘nodig zijn om de leerplandoelstellingen te bereiken’. Zonder de vrijwilligers die helpen bij het middagtoezicht, krijg je het middagtoezicht als school vaak niet geregeld.  


Probeer dus alle maatregelen zo goed mogelijk op te volgen, maar doe dat telkens in de concrete context van jouw school. En als het onmogelijk wordt om bepaalde richtlijnen na te leven, zoek dan samen met je preventieadviseur hoe je op een alternatieve wijze zo veilig mogelijk het schoolleven kunt organiseren.


Hou bijvoorbeeld bij het samenzetten van leerlingen in het secundair onderwijs goed bij wie in welke groep zit. En als je de instappertjes in de kleuterschool toch wil laten kennismaken met hun klas, doe dat dan buiten de schooluren, gezin per gezin én met mondmasker voor alle volwassenen.


Als je een eucharistieviering wil houden in de kerk met de hele school samen, zet de leerlingen dan per klasgroep, laat idealiter één of twee rijen tussen en laat alle aanwezigen vanaf 10 jaar een mondmasker dragen.


We begrijpen dat de toenemende besmettingen en de strikte regels het leven en leren op school ernstig verstoren, ondanks de grote inspanningen van jou en je schoolteam. Ook in deze periode kunnen scholen bij ons terecht met hun vragen. Aarzel niet om contact op te nemen met onze medewerkers.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio