Nieuwsoverzicht

Voorzorgsmaatregelen voor scholen gelegen in zones met PFAS-verdachte activiteiten

do 10 maart 2022

 • ant

Wat is PFAS?

PFAS zijn chemisch sterk inerte stoffen die bestand zijn tegen hoge temperaturen. Ze werken eveneens oppervlaktespanning-verlagend waardoor ze water, vet en vuil afstoten. Daarom worden deze stoffen onder meer gebruikt bij oppervlaktebehandelingen van tapijten, textiel, leer, papier en karton, maar ook als bestanddeel in blusschuim. Door deze brede toepassing en als gevolg van emissies zijn PFAS in het milieu terechtgekomen.

Inventarisatie van PFAS-verdachte activiteiten door OVAM

De infrastructuurwerken aan de Oosterweelverbinding brachten door PFAS vervuilde grond aan het licht. In de nasleep hiervan is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in opdracht van de Vlaamse overheid in 2021 gestart met de inventarisatie van alle gebieden waar PFAS-verdachte activiteiten hebben plaats gevonden of plaats vinden.

Deze PFAS-verdachte activiteiten richten zich op drie soorten sites :

 • sites waar brandblusschuim werd toegepast
  • kuidige of voormalige brandweerkazernes
  • brandweeroefenterreinen, waarvoor speelplaatsen van scholen soms gebruikt werden
  • branden waar gebruik gemaakt werd van PFAS-houdend blusschuim
 • sites waar een PFAS-producerende of PFAS-verwerkende industrie gevestigd is of was
 • sites waar PFAS-emissies plaats vonden of vinden
  • stortplaatsen, lozing bedrijfswater, waterzuiveringsinstallaties en grondreinigingscentra (GRC)

De inventaris gebeurt voor 800 sites en 4000 andere potentiële sites waar verkennende bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Deze bodemonderzoeken moeten de aanwezigheid van verontreiniging met PFAS nagaan en de mogelijke impact bepalen naar alle receptoren in de omgeving.

Het bodemonderzoek wijst uit indien er nood is aan verder onderzoek, welke prioriteit aan welke gebieden moet gegeven worden en welke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen er moeten genomen worden. De bepaling en de omvang van deze voorzorgsmaatregelen, de zogenaamde no regret-maatregelen, is een verantwoordelijkheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ondersteuning door de OVAM en Agentschap Zorg & Gezondheid

Op basis van de inventarisatie en de verkennende bodemonderzoeken maakt de OVAM een Excel tabel aan, die periodiek vernieuwd wordt. Hierop bevindt zich een link naar de scholen die binnen een zone vallen waar mogelijks PFAS-verdachte activiteiten zijn of waren (no regret-zones).

Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft preventief perimeters ingesteld rond bijvoorbeeld brandweerkazernes als no regret-zone. Deze zones worden meer gefinetuned na het verkennend bodemonderzoek en na het eventuele beschrijvend bodemonderzoek.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid brengt de gemeentes op de hoogte van deze no regret-zones, waarna alle scholen van alle netten op de hoogte gesteld worden via de gemeenten.

Vragen over de voorzorgsmaatregelen en de no regret-zones?

Heb je als school of schoolbestuur vragen of wens je verdere informatie omtrent deze voorzorgsmaatregelen en de no regret-zones, neem dan contact op met Liesbeth Van Rooy en Tim De Winter via het e-mailadres aandachtsgebieden@vlaanderen.be

×
Kijkt als...
Niveau
Regio