Nieuwsoverzicht

Nieuwe regels voor telewerk

wo 24 november 2021

Vanaf 20 november 2021 is telewerk opnieuw verplicht voor alle personeelsleden, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie.

Voor onderwijs betekent het dat de lessen in principe fysiek doorgaan (afhankelijk van de besmettingen, de verplichte quarantaine ….). Alle andere activiteiten (oudercontacten, klassenraden, personeelsvergaderingen ...) verlopen digitaal.

Personeelsleden die niet noodzakelijk op school aanwezig moeten zijn, zoals secretariaatsmedewerkers en personeelsleden van centrale diensten, werken van thuis uit. Schoolbesturen maken de afweging of een personeelslid op school verwacht wordt omwille van zijn/haar functie.

Voor hen kan er een 'terugkeermoment' ingepland worden. Tot en met 12 december is dat maximaal één dag per week, vanaf 13 december kan het twee dagen per week. Hou er bij die terugkeermomenten rekening mee dat maximaal 20 procent van die personeelsleden tegelijk aanwezig mag zijn op de werkvloer (vanaf 13 december: 40 procent). Je kunt personeelsleden niet verplichten om van die terugkeermomenten gebruik te maken.

Alle onderwijsinstellingen, behalve universiteiten en privéscholen, zijn vrijgesteld van de verplichting om maandelijks te registreren hoeveel personeelsleden niet van thuis uit kunnen werken. Dat geldt zowel voor gesubsidieerde als voor contractuele personeelsleden. Scholen hoeven hun personeelsleden ook geen bewijs te bezorgen dat ze niet van thuis uit kunnen werken. De lerarenkaart volstaat als bewijsstuk.

Meer informatie over de nieuwe coronamaatregelen voor het personeel vind je op onze website.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio