Nieuwsoverzicht

Samen sterk tegen de vierde golf

do 18 november 2021

De situatie is ernstig …

Het coronaoverleg van 17 november volgde meteen op de beslissingen van het Overlegcomité van eerder die avond. De medisch experten schetsten een ernstige situatie met de erg besmettelijke deltavariant die ondertussen alle andere corona-varianten verdrongen heeft. In combinatie met een niet-gevaccineerd deel van de bevolking (vooral de min 12-jarigen) levert dat geen fraai beeld voor onze basisscholen.

En hoewel besmettingen vaak niet binnen onderwijs gebeuren, zien we de effecten binnen onderwijs wel van de quarantainemaatregelen. We beseffen dat directies het niet voor de markt hebben om de continuïteit van het schoolgebeuren te garanderen wanneer daardoor personeel plots niet meer beschikbaar is.

… en vergt maatregelen …

Op het Overlegcomité van 17 november werden extra maatregelen afgekondigd voor het geheel van de maatschappij om de stijgende curve van het virus om te buigen. In de maatregelen vinden we een verruimde inzet van het Covid Safe Ticket (CST) naast mondmaskergebruik vanaf 10 jaar en een ruime verplichting tot telewerk. Daarnaast wordt werk gemaakt van de derde boosterprik voor leerlingen vanaf 12 jaar en volwassenen én van een aanbod tot vaccinatie van de 5 tot 11-jarigen.

Onderwijs toont zich solidair met de andere sectoren in de maatschappij. De concrete maatregelen vind je in SchoolDirect van 17 november. Wat moet je onthouden?

We gebruiken mondmaskers voor alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar. We passen lokaal wel de afspraken toe over de mondmaskerpauzes.

Er wordt ingezet op een performant ventilatie- en verluchtingsbeleid in scholen met de invoering van een CO2-meterverplichting per klaslokaal en per lokaal met een grote bezetting. De minister beloofde daarvoor extra middelen.

Het CST wordt ruimer ingezet, in enkele gevallen in combinatie met een negatieve test.

Ook voor ons personeel dat eventueel van thuis uit kan werken, geldt de maatregel dat telewerk verplicht is, minstens 4 dagen per week tot 12 december.

De medisch experten kregen de opdracht om op zoek te gaan naar een sluitende en werkbare testing-oplossing. Repetitief testen kan strikte quarantainemaatregelen vermijden, maar dan moet de testing kunnen gebeuren zonder de tussenkomst van medisch geschoold personeel.

Alle gekende richtlijnen blijven ondertussen ook van kracht: ventilatie en verluchting, social distancing, handhygiëne …

En we dringen aan op voorrang voor leraren in het basisonderwijs voor de derde (booster-)prik.

Al die maatregelen moeten helpen om de vierde golf meester te worden.

Fysiek overleg met groepen volwassenen is uit den boze. Derden op school dragen een mondmasker.

Als je als directeur of bestuur geconfronteerd wordt met de afwezigheid van verschillende personeelsleden omwille van isolatie- of quarantainemaatregelen en het blijkt onmogelijk om nog verder een veilige schoolwerking te garanderen, dan vind je het instrumentarium waarover je beschikt om je school geheel of gedeeltelijk te sluiten en misschien over te schakelen op afstandsonderwijs op onze pro-pagina.

… maar niet hopeloos.

We maken er ook deze keer het beste van.

We houden ons strikt aan de afspraken en rekenen op de rest van de maatschappij om dat ook te doen.

Maar we kijken ook naar het welbevinden van onze leerlingen en ons personeel.

Daarvoor is het van belang dat we toch trachten om een beperkt aantal “boeiende” initiatieven naast het lesgebeuren toch te organiseren, voor leerlingen en personeel. Meestal vinden we wel een veilige oplossing, eventueel in een aangepaste format.

De maatregelen die het Overlegcomité oplegde gelden tot einde januari. Maar al half december wordt een volgende bijeenkomst verwacht van minister Weyts en de onderwijspartners binnen het sociaal overleg om onderwijskeuzes te maken voorbij de start van het nieuwe jaar.

Zo staat onderwijs schouder aan schouder met alle sectoren in de maatschappij.

Samen sterk tegen corona!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio