Nieuwsoverzicht

Resultaten eerste selectieronde capaciteit gewoon secundair onderwijs zijn gekend

do 30 juni 2022

  • ant

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 24 juni nota van de beslissing van minister Weyts in verband met de selectie van de capaciteitsprojecten secundair onderwijs. Voor 2022, 2023 en 2024 heeft de Regering 130 miljoen euro uitgetrokken om extra plaatsen te creëren in het gewoon secundair onderwijs. Voor het gewoon basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs werd er telkens 25 miljoen uitgetrokken. Dat levert een totaal te besteden bedrag op van 180 miljoen euro.

30 miljoen euro werd ingeschreven op het begrotingsjaar 2022 en daarvoor konden schoolbesturen via de bovengemeentelijke taskforces projectvoorstellen indienen tot uiterlijk 19 mei 2022. Voor de rest van het bedrag kunnen door de lokale en bovengemeentelijke taskforces projecten ingediend worden bij de centrale taskforce tot uiterlijk 15 september 2022.

Gelet op de tijdsdruk voor de eerste schijf 2022 kreeg minister Weyts het mandaat om voor de Vlaamse Regering te beslissen over de projecten binnen de eerste schijf. Op 24 juni deelde hij zijn beslissing mee aan de Vlaamse Regering.

Voor het katholiek onderwijs gingen de budgetten van de eerste ronde voor het gewoon secundair onderwijs uitsluitend naar scholen die bij de vorige capaciteitsronde in 2021 hun project in twee fasen hadden opgedeeld. Op dat ogenblik spraken de bovengemeentelijke taskforces van die respectievelijke scholen af dat nieuwe capaciteitsmiddelen prioritair zouden toegekend worden aan de realisatie van de tweede fase van hun projecten.

Meer concreet gaat het over de volgende projecten:

  • Het Leonardocollege van Denderleeuw krijgt een subsidie van 923 473 euro om 196 extra plaatsen te realiseren.
  • Het Hartencollege van Ninove mag op een subsidie van 1 067 256 euro rekenen om 138 nieuwe plaatsen te cre��ren.
  • Sint-Jozef in Sint-Niklaas ontvangt 522 732 euro, goed voor 44 extra plaatsen.
  • En weTech Academy en VTS 3 uit Sint-Niklaas ontvangen 1 177 982 euro voor 68 extra plaatsen.

Daarenboven hadden we  vier projecten die snel gerealiseerd konden worden. We  konden bekomen dat zij door de subsidiërende overheid al in verwerking worden genomen, desgevallend voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen en goedgekeurd door het bevoegde orgaan met het oog op een financiële vastlegging.

Meer concreet gaat het over de volgende projecten:

  • Het Sint-Lievenscollege uit Antwerpen ontvangt 330 000 euro subsidies voor 40 extra plaatsen.
  • De Sint-Martinusschool Asse, campus Middenschool ontvangt 50 294 euro voor 60 extra plaatsen.
  • Het Sint-Aloysiusinstituut uit Lier kan rekenen op 52 273 euro voor 20 extra plaatsen.
  • HIVSET uit Turnhout ontvangt 108 048 euro voor 32 extra plaatsen.

Als je nog een project zou willen indienen voor de tweede ronde, hou dan zeker rekening met de deadline van 15 september 2022. Waarschijnlijk ligt de deadline om een dossier in te dienen bij de bovengemeentelijke taskforce nog eerder in september. En denk er ook aan dat wij je kunnen begeleiden met je bouw- en of renovatieprojecten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio