Nieuwsoverzicht

Project CONNECT verlengd voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs

di 28 juni 2022

  • ant

Wat is CONNECT?

Project CONNECT van welzijnsorganisatie ARKTOS ondersteunt scholen uit het (buiten)gewoon basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel in het omgaan met leerlingen met extreem risicogedrag. Om zo duurzaam mogelijke resultaten te boeken is CONNECT ingebed in een breder traject van de school, pedagogische begeleiding en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Bovendien wordt elke aanvraag besproken en/of uitgevoerd in samenwerking met je pedagogisch begeleider, het CLB, het Netwerk van Islamexperten en de reeds aanwezige (leerrecht)partners van de school.

Aanbod

Elke ondersteuning van CONNECT start vanuit een vraag van je team en kenmerkt zich door een traject op maat dat in samenwerking met alle partners wordt opgezet. De focus ligt op het verbinden en versterken van eenieders kennen en kunnen. CONNECT streeft steeds naar een zo hoog mogelijke betrokkenheid van de ouders en de context van de leerling.

Het aanbod van CONNECT bestaat uit:

  • intensieve begeleiding van leerlingen
  • intensieve begeleiding van klasgroep(en)
  • intensieve begeleiding en ondersteuning van leerkrachten en teams in:
    • het omgaan met leerlingen met (extreem) risicogedrag
    • het vergroten van de draagkracht en de veerkracht van de leraar

Praktisch

Wil je meer weten over CONNECT of wil je dadelijk een aanvraag indienen? Dit kan vóór 16 september bij Katrien Bressers, pedagogisch begeleider Dienst Lerenden, katrien.bressers@katholiekonderwijs.vlaanderen

×
Kijkt als...
Niveau
Regio